Otkud astronaut u Žepču?

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Pandemijsko razdoblje pripremilo nas je da očekujemo neočekivano, no gostima iz svemira se ipak nismo nadali. Jučer je centrom grada prošetao, ni manje ni više, nego astronaut. Prolaznici su zastajali u čudu, djeca s oduševljenjem tražila parkirani svemirski brod u blizini, te iskoristili priliku za fotografiranje, poneko pitanje i igranje s ovim neobičnim posjetiteljem.

 

Možda je skrivena kamera? Je li astronaut ispao iz rakete najnovije misije Elona Musk-a? Vjerojatno Dubioza snima novi spot? Da li naša općina potajno razvija svemirski program o kojem javnost još uvijek nije informirana? Samo su neka od pitanja koja su se pojavila u glavama naših sugrađana. 

 

U našu redakciju su stigle provjerene informacije, a saznali smo da dolazi iz kompanije NSoft, čije je sjedište u Mostaru, no ima urede u Zagrebu i Maglaju. Radi se o kompaniji koja je inače jedan od svjetskih lidera u razvijanju softvera za industriju zabave i svoje proizvode plasira u 40 zemalja svijeta a broji čak preko preko 300 uposlenika od kojih je jedan i ovaj simpatični astronaut.

 

Stvarni razlog posjete Žepču je najava otvaranja novih radnih mjesta u njihovom maglajskom uredu, te program edukacija za Tech Support Operatore koji će organizirati u idućem mjesecu. Zapratite ih na Facebook i Instagram profilima kako biste bili pravovremeno obaviješteni o svim prilikama za educiranje i zapošljavanje u našem susjedstvu. 

 

PROMO: YimoR Domaljevac- Mega Diskont

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

YimoR DOMALJEVAC je jedna od prvih privatnih veletrgovinskih firmi na području BIH, osnovana  1989 g. Prvobitne aktivnosti su vezane za veleprodaju s nekoliko malih trgovina što je ustvari preteča današnjim aktivnostima unutar kompanije.


Prva prodavnica YimoR otvorena je 03.05 1989.god. Misija i vizija koja je postavljena tada vrlo brzo je urodila plodom te je daljnji razvoj išao munjevitom brzinom. Imperativ je bio na razvoju regije u kojoj kompanija djeluje, međutim kada je taj cilj  dostignut ambicije su se povećale.


Razvoj veleprodaje neminovno je pratio i razvoj maloprodajne mreže te YIMOR trenutno ima 441 zaposlenih, 40 maloprodajnih objekata i veleprodaju sa  24  komercijaliste i voditelja prodaje na terenu.


MEGA Diskont je relativno nova ideja u okviru kompanije te se pokazala kao veoma uspješan projekt. Prvi MEGA Diskont objekt je otvoren u decembru 2015 godine., prepoznat je i odlično je prihvaćen od strane kupaca.


Logičan slijed događaja je otvaranje novih MEGA Diskont maloprodajnih objekata te je za  2021.godini najavljeno otvorenje  5 novih objekata i tome nije kraj.
Maloprodajni asortiman čini roba široke potrošnje, prehrane i neprehrane, tekstila, igračaka, posuđa itd.


U ponudi se nalazi preko 600 brendova s oko 4000 artikala koju čine mnogobrojni brendovi iz BiH kao i poznatih brendova iz inostranstva, od kojih je YimoR za većinu njih direktni uvoznik.


Posebno se ističu CLASSY proizvodi koji se nalazi u YimoR vlasništvu a u potpunosti odgovaraju sloganu KVALITETA IMA NAJNIŽU CIJENU, jer se radi o veoma kvalitetnim proizvodima po izuzetno pristupačnoj cijeni.


YimoR/MEGA Diskont je svoju poslovnu strategiju bazirao na konceptu TRAJNO NISKA CIJENA čiji je glavni cilj briga o svojim kupcima da tijekom čitave godine kupuju svoje omiljene proizvode po najnižoj cijeni na tržištu.


Pandemija COVID 19 koja predstavlja veliki poslovni izazov s kojom su se suočile sve kompanije nije ugrozila YimoR i MEGA Diskont niti s aspekta snadbijevanja kupaca niti s aspekta zdravlja i radnih mjesta samih uposlenih a uz to zadržano je i optimalno poslovanje.


Otvaranje novih radnih mjesta, daljnje širenje maloprodajne kao i širenje veleprodajne mreže na cijelu teritoriju BiH je cilj koji se korak po korak ispunjava.
Vrijednosti unutar kompanije koje su utemeljene prije 32 godine vrijede i danas što je dokaz da kompanija koja se čvrsto drži svojih načela može biti uspješna i nakon toliko godina.

Oglas za dodjelu poticaja samozapošljavanja pripadnika braniteljske populacije u ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na web portalu Općine Žepče www.opcina-zepce.com objavljen je Oglas za dodjelu poticaja samopošljavanja braniteljske populacije u ZDK kojeg prenosimo u cijelosti:

Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko- dobojskog kantona broj: 02-11-6461/21 od 30.04.2021. godine (u daljem tekstu Program), Gradska/Općinska služba Žepče objavljuje

 

O G L A S

za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u Zeničkoo-dobojskom kantonu

 

 1. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada

Žepče, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Žepče, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to:

 

 • Program „Prvi biznis“ – u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, registrirao planiranu djelatnost ne ranije od 04.2020. godine, a najkasnije sa danom okončanja javnog poziva po ovog Programu;

–          Program „Biznis plus“

Varijanta a) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je od 01.04.2020. godine do okončanja Javnog poziva zaposlio jednog ili više radnika, koji su bili na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, te da se zahtjev za sufinansiranje zaposlenja ne podnosi radi zasnivanja radnog odnosa u istom pravnom licu zaposlenja.

Varijanta b) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poresku registraciju te uplatio sve poreske obaveze do 31.12.2020. godine.

 1. Pravo učešća na oglasu imaju:
 • Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
 • Ratni vojni
 • Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS
 • Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice poginulih
 • Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije
 • Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
 • U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program

 

 • Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)

– za aplikante na Program „Prvi biznis“

 • Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice/Uvjerenje o provedenom vremenu u Oružanim snagama
 • Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a
 • Potvrda o kretanju izdata od MUP-a čime dokazuje prebivalište na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, (za lica koja su mijenjala prebivalište najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ukoliko su imali prebivalište na području kantona u trajanju od 24 mjeseca prije promjene mjesta prebivališta), osim povratnika u RS
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza
 • Korisnik je dužan dostaviti dokaz o registraciji osnovne djelatnosti nakon 01.04.2020. godine, a najkasnije sa 06.2021. godine
 • Korisnik je dužan dostaviti plan poslovnih aktivnosti kojim će dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita i tržišta iste.

-za aplikante na Program „Biznis plus“- Varijanta a)

 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta;
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registrovanu djelatnost;
 • Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da je zaposlenik bio na evidenciji službe za zapošljavanje prije stupanja u radni odnos.
 • Prijava nadležne poreske uprave
 • Obrazac JS 3650 (Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske uprave
 • Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a (original ili ovjerena fotokopija) za zaposlenika
 • Potvrda o kretanju izdata od MUP-a (za zaposlenika) čime dokazuje prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva, osim povratnika u RS
 • Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o učešću u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva

-za aplikante na Program „Biznis plus“- Varijanta b)

 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o aktivnosti poreske registracije za registriranu djelatnost
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta;
 • Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registrovanu djelatnost;
 • Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o učešću u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva
 1. Visina sredstva
 • Program „Prvi biznis“ – 8.000,00KM.
 • Program „Biznis plus“ – Varijanta a)– do 5.000,00KM

– Varijanta b)– 1.000,00KM

 1. Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva.

Na osnovu donešene odluke Ministarstva, općina/grad, Ministarstvo i korisnik potpisati će ugovor kojim će biti detaljno regulisane sve obaveze strana u postupku.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi boračko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 

 1. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 01.06.2021. godine
 • Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva   zainteresovani   kandidati   mogu   preuzeti   pri   nadležnoj   službi   Općine/grada

Žepče.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine/grada.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

 

Broj: 13/03-2-5-30-4995-3/21

Datum: 07.05.2021. godine.

Privredno društvo „JASMIN M“ d.o.o. Žepče raspisuje oglas za prijem u radni odnos

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Privredno društvo „JASMIN M“ d.o.o. Žepče raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

 

 1. KOMERCIJALISTA ZA ŠUMSKU MEHANIZACIJU I DIJELOVE I OPREMU ZA ŠUMARSTVO ZA RAD U TRGOVINI I NA TERENU – 1 (jedan) izvršilac – sa ili bez radnog iskustva

 

MJESTO RADA:

 

Mjesto rada je sjedište firme u Ljeskovica bb, Žepče. Spremnost na terenski rad. POTREBNE KVALIFIKACIJE:

-    SSS

-    Vozačka dozvola „B“ kategorije

 

RADNI STATUS:

 

-     Određeno vrijeme s mogućnošću produžetka i zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme,

-    Početna primanja po dogovoru. PRIJAVA NA OGLAS:

-    Prijave na oglas mogu se izvršiti u sjedištu firme „JASMIN M“ d.o.o. Žepče

Ljeskovica bb putem prijavnog obrasca, svakim radnim danom u period od

08:00h do 15:30h , slanjem lične prijave i životopisa (CV-a) na e-mail adresu:

jThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-     Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na usmeni intervju nakon čega će se izvršiti izbor kandidata sa kojim će se zaključiti ugovor o radu.

 

 

 

TRAJANJE OGLASA:

 

-    Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

 

Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja braniteljske populacije u ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na web portalu Općine Žepče www.opcina-zepce.com objavljen je Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja braniteljske populacije u ZDK kojeg prenosimo u cijelosti:

 

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije Zeničko- dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima, usvojenog Zaključkom Vlade broj: 02-11- 6460/21 od 30.04.2021. godine (u daljem tekstu Program), Gradska/Općinska služba Žepče objavljuje

 

O G L A S

za dodjelu podsticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

 1. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada

Žepče, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini/gradu Žepče i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Žepče, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava u svrhu podsticaja zapošljavanja.

Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora o zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

 

 1. Pravo učešća na oglasu imaju:
 • Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
 • Ratni vojni
 • Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS
 • Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice poginulih
 • Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije
 • Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
 • U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program

 

 • Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva):
 1. za fizičke osobe:
 • zahtjev za podsticaj zapošljavanja (obrazac Ministarstva)
 • uvjerenje (rješenje) o statusu pripadnika branilačke populacije;
 • uvjerenje o stečenoj školskoj spremi
 • prijava prebivališta/boravišta (CIPS);
 • uvjerenje o kretanju – čime dokazuje prebivalište na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, (za lica koja su mijenjala prebivalište najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ukoliko su imali prebivalište na području kantona u trajanju od 24 mjeseca prije promjene mjesta prebivališta), osim povratnika u RS
 • uvjerenje sa evidencije nezaposlenih;
 • obrazac JS 3650 (Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske ispostave kao dokaz da zahtjev za sufinanciranje zaposlenja ne podnose radi zasnivanja radnog odnosa u prethodnoj firmi zaposlenja; izuzev ako je radni odnos u predmetnoj firmi prestao protekom više od 3 mjeseca
 • uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju poreskih obaveza

 

 1. b)     za pravne osobe: (dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o zaposlenju)
 • dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja;
 • dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim

 

 1. Visina sredstva
 • za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 200,00 KM po jednom novozaposlenom radniku;
 • za osobe sa VSS 400,00 KM po jednom novozaposlenom radniku.
 1. Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za podsticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi branilačko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 

 1. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 01.06.2021. godine
 • Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine/grada

Žepče.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine/grada.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

 

Broj: 13/03-2-5-30-4994-3/21

Datum: 07.05.2021. godine.

 

Promo: LETEĆI INTERNET

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

HT ERONET od danas u ponudi ima nove tarife za mobilni Internet, a nudi ih pod jedinstvenim nazivom leteći internet. Naziv je to koji najbolje i najkraće opisuje ovu uslugu; mobilni Internet koji ide tamo gdje idete i vi, bez žica i montiranja! Odabrani ruter iz ponude ubacite u torbu, ruksak ili džep i uživajte u kvalitetnom i brzom internetu na putu, vikendici ili mjestu gdje obavljate posao, a niste zadovoljni kvalitetom postojećeg wi-fija.

Tarifni model L+ nudi 60 GB, a model XL+ čak 120 GB uključenog interneta mjesečno.

Nove tarife aktiviraju se kao zasebne podatkovne tarife i nije ih moguće aktivirati kao dodatak govornim tarifama. Više informacija na www.hteronet.ba

Page 1 of 15