Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Javni poziv za sudjelovanje na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS 2016

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Na osnovu Programa rada Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, te planirane podrške povećanja konkurentne sposobnosti privrednih subjekata, Ministarstvo za privredu raspisuje:

       

                                                         

                                                                                        JAVNI POZIV

za prijavu i izbor privrednih subjekata (privredna društva i obrtnici)

iz područja proizvodnih djelatnosti i inovatori za učešće na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS 2016

1. Pozivaju se privredni subjekti iz Zeničko-dobojskog kantona, iz područja proizvodnih djelatnosti, da podnesu prijavu za izbor subjekata kojima će Vlada Kantona financirati osnovne troškove izlaganja na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS 2016, koji će se održati u Zenici od 04. do 08. oktobra 2016. godine.

2. Osnovni troškovi izlaganja podrazumijevaju:

• unutrašnji prostor sa osnovnom opremom,

• tabla sa natpisom firme,

• troškovi prijave,

• upis u Sajamski vodič,

• dvije akreditacije.

3. Izbor privrednih subjekata obavit će Komisija Ministarstva, a osnovni kriteriji su:

• da privredni subjekt ima prepoznatljiv finalni proizvod,

• da su uredno izmireni porezi i doprinosi,

• da do sada nije izlagao na sajmovima ZEPS-a.

4. Uz prijavu privredni subjekti su obavezni dostaviti original ili ovjerene kopije slijedećih dokumenata:

• Uvjerenje nadležnih organa o uredno izmirenim porezima i doprinosima (ne starije od 60 dana),

• Prospektni materijal, crtež ili fotografiju proizvoda.

5. Inovatori su uz prijavu obavezni dostaviti dokument o nedvosmislenoj inovaciji ili patentu (original ili ovjerenu kopiju).

6. Prijave na ovaj poziv primat će se sedam dana od dana objavljivanja, nakon čega će izabrani subjekti biti obaviješteni.

7. U slučaju da se ne prijavi dovoljan broj zainteresiranih subjekata izbor će se vršiti i Pozivnim putem.

8. Prijave za izbor dostaviti na adresu:

ZENIČKO- DOBOJSKI KANTON Ministarstvo za privredu /Komisija za izbor izlagača na sajmu ZEPS/ Kučukovići, br. 2, 72 000 Zenica

9. U slučaju eventualnih promjena podnosioci zahtjeva će biti blagovremeno obaviješteni.

Sve detaljne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu za privredu, tel: 460-720, 460-721, fax 460-722, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://www.zdk.ba  ili u Stručnoj službi za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, tel.032/460-630 i 460-631.