Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u žepačkim poljima u 2016/2017 godini

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Predmet Javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u Žepačkim poljima za sjetvu jednogodišnjih kultura po označenim parcelama:

 

1. Parcela zvana Trišnjica od Regionalnog puta Žepče- Zavidovići površine 1 ha ( širina  parcele 50 m)

2. Parcela od završetka parcele 1 do završetka poslovne zone Polja ukupne površine 8,7 ha

3. Parcela zvana Osmužnica od KŠC Don Bosco Žepče do puta kroz Žepačko polje površine 7 ha

4. Parcela zvana Osmužnica od puta kroz Žepačko polje do Prečistača otpadnih voda površine 15,3 ha 

 

2.  Pravo sudjelovanja  imaju fizička i pravna lica sa teritorije općine Žepče koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.  

 

3. Svaki ponuđač će ponuditi svoju cijenu korištenja zemljišta koja ne može biti ispod cijene korištenja u 2015/2016 godini a to su: 150 KM/ha parcela broj 1; 200 Km/ha parcela broj 2;  229 KM/ha parcela broj 3 i

 

230 KM/ha parcela broj 4.

 

4. Prvenstvo prava korištenja će se dati ponuđačima koji su dali najveću ponudu. Ukoliko se pojave ponuđači sa istom ponudom, prednost će se dati ponuđaču koji je nad navedenom parcelom imao sklopljen ugovor o zakupu u prethodnoj godini i uredno izmirio svoje obveze po istom.

 

5. Vrijeme korištenja zemljišta: 15.09.2017.godine.

 

6. Uz  zahtjev je potrebno priložiti : zahtjev sa uplaćenom pristojbom od 4 KM i ponudu cijene korištenja.   

 

    Zahtjev se može podići na info centru općine Žepče. 

 

7. Zahtjev se podnosi na pisarnicu Općine Žepče u zatvorenim kovertama sa naznakom  „Povjerenstvu za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u Žepačkim poljima u 2016/2017 godini“  koje će zahtjeve obraditi prema kriteriju najveći ponuđeni iznos zakupa i predložiti poljoprivrednike sa kojima će Općinski Načelnik sklopiti Ugovor o privremenom korištenju zemljišta. 

 

8. Uplata korištenje zemljišta za 2016/2017. godinu se plaća prije sklapanja Ugovora.            

 

9. Javni poziv ostaje otvoren do 10.10.2016.godine . Isti će biti objavljen na oglasnoj ploči općine Žepče  i web stranici općine Žepče www.opcina-zepce.com.Otvaranje ponuda- zahtjeva će biti obavljeno 11.10.2016. godine  u  13,30 sati u uredu broj 13. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće uzimati u razmatranje.

 

 10. Općina Žepče zadržava pravo da ne prihvati niti jedan zahtjev ili da poništi javni poziv prije potpisivanja Ugovora a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva.

 

Zahtjev možete preuzeti klikom na link ZAHTJEV