Iz JP “Komunalno” d.o.o. Žepče obavještavaju žepačke poljoprivredne proizvođače da će  na inicijativu LEF-a i uz suglasnost Općine Žepče omogućiti  korištenje 6 stolova na Gradskoj tržnici u Žepču bez tržne naknade.


Besplatno korištenje tržnih stolova je namijenjeno za sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Žepče  koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području općine Žepče, registrirali su poljoprivrednu djelatnost kao obrt ili kao poljoprivredno gazdinstvo i koji će na tržnici prodavati samo poljoprivredne  proizvode koje su sami proizveli. (zabranjena je preprodaja proizvoda)


Radi se o 6 stolova koji su postavljeni desno od velikog ulaza na gradsku tržnicu.


Besplatno korištenje stolova je moguće svakim radnim danom i subotom od 7,00 do 14,00 sati.


Jedan poljoprivredni proizvođač ima pravo koristiti maksimalno jedan tržni stol.


Nije moguće unaprijed rezervirati  stalno mjesto na tržnici. Ukoliko se pojavi više zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača nego stolova, stolove će koristiti oni proizvođači koji su prije postavili svoje proizvode na stolove. Svaki poljoprivredni proizvođač dužan je vidno istaknuti naziv svoga obrta ili poljoprivrednog gazdinstva. Svi korisnici su se dužni pridržavati tržnog reda.


Kao dokaz da ste samostalni poljoprivredni proizvođač koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom potrebno je da uposleniku na naplati tržne takse pokažete Uvjerenje izdato izričito za ovu namjenu od strane Službe  za gospodarstvo i financije Općine Žepče.
Navedeno Uvjerenje izdaje nadležna Općinska služba na Vaš pismeni zahtjev.  Zahtjev se može preuzeti na Info pultu općine Žepče .