JP Elektroprivreda „HZ – HB“ DP Centar, poslovnica „Elektro – Žepče“ obavještava potrošače električne energije, da će zbog radova na dalekovodu Doboj - Maglaj u nedjelju, 23. srpnja 2017. godine, struja biti isključena:

Na trafostanicama Debelo Brdo, Vrbica, Gornji Lug, Donji Lug, Kajići, Filipovići, Jukići, Gromilice i Radunice u vremenu od 06,00 do 10,30 sati.


U pitanju je hitna intervencija na prokresu i sanaciji oštećenja dalekovoda Doboj – Maglaj.

Za sva naknadna pitanja, možete se obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici Žepče na broj telefona 881-717 ili 883-134.