JP Elektroprivreda „HZ – HB“ DP Centar, poslovnica „Elektro – Žepče“ obavještava potrošače električne energije, da će zbog radova, dana, 17.10.2017. godine, struja biti isključenja:


Na trafostanicama  DV 10 kV za Osovac (naselja: Ocovac i Lupoglav)  u vremenu od 10,00– 11,00


Također, zbog radova17.10.2017.godine, struja će biti isključena na trafostanicama:

DV 10 kV TK Žepče (naselja: Berek, Briježđe, Zenički put, Jeleč, Donje Ravne, Vitlaci, Papratnica i Ljubna, repetitor Matinski vis ) u vremenu od 12,00-13,00


Za sva naknadna pitanja, možete se obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici Žepče na broj telefona 881-717 ili 883-134.