JP Elektroprivreda „HZ – HB“ DP Centar, Radna jedinica Elektro Novi Šeher i Poslovnica Elektro Žepče obavještava potrošače električne energije, da će zbog radova, dana, 5.11.2017. godine, struja biti isključenja:


DV 10 kV Novi Šeher (naselja: Tujnica, Radojčići, Galovac, Strupina, Novi Šeher, Mladoševica, Domislica, Pire, Adže, Kopice, Ponijevo i Matina) od 09:00 do 15:00 sati.

Također, zbog radova u ponedjeljak, 06.11.2017.godine, struja će biti isključena na:

DV 10 kV Begov Han (Vodovod Žepče, naselje od restorana Bosna do Maslaca i Brezovo Polje) od 14:00 do 14:30 sati

DV 10 kV Begov Han (Vodovod Žepče, naselje od restorana Bosna do Maslaca i Brezovo Polje) od 9:00 do 9:30 sati