Odlukom Općinskog vijeća Žepče, u cilju dobre suradnje i komunikacije između Općinskog vijeća i građana, uveden je " Građanski sat s predsjedavajućim OV Žepče", koji će se održavati svake srijede od 8:00 do 10:00 sati.

U naznačenom terminu građani će imati priliku izravno, u uredu predsjedavajućeg OV Muhameda Jusufovića, iznijeti svoje prijedloge, sugestije, inicijative, pohvale i nezadovoljstvo kada je u pitanju rad i funkcioniranje Općinskog vijeća u Žepču.

Sva pitanja, sugestije i prijedlozi od strane građana bit će evidentirani i upućeni nadležnim službama i institucijama na rješavanje i razmatranje, o kojima će se iste očitovati i dati odgovore podnositeljima.