Općinski Načelnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO), sa područja općine Žepče da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Žepče, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. Unaprjeđenje socijalne politike kroz osiguranje ujednačenih životnih šansi za invalidne osobe, djecu sa posebnim potrebama, te ostale korisnike socijalne zaštite.

 

  1. Razvoj i poboljšanje položaja mladih kroz kreativne aktivnosti, razvoj omladinskog turizma i sportske aktivnosti.

 

  1. Suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno obrazovanje, organiziranje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju.

 

  1. Razvoj kulturnih potreba i navika građana kroz afirmaciju tradicionalnih i suvremenih kulturnih sadržaja

 

Za odabrane projekte odobrit će se sredstva u iznosu od 500,00 KM – 20.000,00 KM (konvertibilnih maraka). Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 1 do 12 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju provesti u periodu od 19.02.2018.g. do 19.02.2019. godine.

 

Sudjelovanje u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.

 

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti od 29.01.2018.g, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., osobno preuzimanjem u uredu broj:16 (Dijana Martinović) ili na INFO centru Općine Žepče. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na službenoj web stranici Općine Žepče. Pitanja u vezi sa Javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sa naznakom ''Za Javni poziv''. Pitanja se mogu postavljati do 19.02.2018.g.. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga ili će biti javno objavljeni na općinskoj web stranici.

 

Ispunjena aplikacija se mora dostaviti u tri primjerka u tiskanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj kuverti preporučenom poštom ili osobno radnim danom u periodu od 08:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom ''Za Javni poziv'': Općina Žepče, ured broj:16, Ulica Stjepana Radića br.2, 72 230 Žepče. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled proračuna, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

 

Rok za predaju prijava je 19.02.2016. u 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Općini Žepče će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Žepče, kao i na oglasnoj ploči općine.