Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojske županije obavještava javnost da će se danas, 27. 04. 2018. godine (petak) u dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo objaviti Javni poziv broj 63 za sudjelovanje na aukcijskoj prodaji/prodaji putem javne dražbe/ u maloj privatizaciji.


Predmet prodaje su tri predmeta, i to: Samostojeća zgrada u centru Novog Šehera, zatim nekretnina, dio zasebne samostojeće zgrade Željezno polje, te nekretnina, dio zasebne samostojeće zgrade koja se nalazi u centru Žepča. Prodavac pomenutih nekretnina je T. P. „Nova trgovina“ dd Žepče.


Svim zainteresiranim i potencijalnim kupcima tekst Javnog poziva, s detaljnijim informacijama, bit će dostupan i na Web stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH: (www.apf.gov.ba)