Dana 26.04.2018.godine u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, predstavljeni su planirani poticaji Ministarstva za privredu zo 2018.godinu. Ove godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona je za poticaje izdvojila 1.600.000 KM a UNDP 100.000 KM a bit će podržano osam projekata. Da bi se približili potencijalnim korisnicima poticaja, Ministarstvo za privredu i UNDP će organizirati info-sesije u općinama.

 

Prema planu, info-sesija u Žepču će biti održana 10.05.2018.godine u Sali Općinskog vijeća sa početkom u 9.00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju info-sesiji.

Javni pozivi su objavljeni na zvaničnoj web stranici kantona i bit će otvoreni do 25.05.2018.godine.

Link: http://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/6375-javni-pozivi-ministartva-privrede