Nakon objave Javnog poziva "Transfer za pomoć pri stambenoj izgradnji" općine Žepče  od strane Općinskog načelnika i provedene procedure, Povjerenstvo za dodjelu sredstava  pri izgradnji obiteljskih stambenih objekata na području općine Žepče,  objavljuje rezultate :

Dio sredstva po ovom Javnom pozivu isplatiti će se u 2018. a dio u 2019. godini.