Četvrtak, Travanj 25, 2019

Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Javni poziv poslodavcima za prijavu sudjelovanja u programu“ Obukom do zaposlenja 2018“

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Programa „Obukom do zaposlenja 2018“ broj: 01/1-49-7614/18 od 27.6.2018. godine, Federalni zavod za zapošljavanje o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

 

ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU „OBUKOM DO ZAPOSLENJA 2018“

 

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2018. i procjenom za 2019 i 2020. godinu.

Program će implementirati Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe).

II

 

Cilj Programa je da se omogući obuka kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje u konkretnom poslovnom okruženju za 1.200 nezaposlenih osoba, od kojih će se zaposliti najmanje 840 osoba.

Pod obukom, u okviru ovog programa, podrazumijeva se osposobljavanje ili usavršavanje nezaposlene osobe kroz sticanje praktičnih znanja i vještina za određeno zanimanje kod poznatog poslodavca.

 

III

 

Programom se sufinansira obuka kod poslodavca u trajanju do tri (3) mjeseca i jednokratna naknada za osobe koje zasnuju radni odnosna period od najmanje šest (6) mjeseci po okončanju obuke. Obuka može trajati najviše do tri (3) mjeseca, a obavlja se kod poznatog poslodavca.

Mjesečni iznos sufinansiranja obuke je 351,60 KM po osobi i odnosi se na sljedeće troškove:

 • naknada nezaposlenoj osobi u iznosu od 226,00 KM;
 • porez na dohodak po stopi od 10% u skladu sa propisima o porezu na dohodak;
 • doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu od 3,00 KM u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 • nastava (praktična i teoretska) – troškovi/naknade mentoru/predavaču, obrazovnoj ustanovi, korištenje opreme i repromaterijala, potrošna roba i materijali, stručna literatura i materijali,u iznosu od 100,00 KM.

Poslodavac je obavezi da primi u radni odnos, u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci, najmanje 70% osoba koje su okončale obuku, nakon čega Zavod poslodavcu isplaćuje jednokratno iznos od 600,00 KM po osobi.

 

IV

Ciljnu grupu čine nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje prije dana zaključenja ugovora o obuci između poslodavca i nezaposlene osobe,bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja.

Za vrijeme trajanja obuke nezaposlena osoba i dalje ostaje prijavljena na evidenciji kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje.

 

V

Korisnici Programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

U Programu ne mogu učestvovati:

 • poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena sredstva,
 • poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa,ili koji nemaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa,
 • poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu (rad na crno).

 

VI

Prilikom prijave na Javni poziv za učešće u Programu poslodavac dostavlja:

 • zahtjev za učešće u Programu dostupan na Internet portalu: www.fzzz.ba;
 • plan i program obuke sa specifikacijom troškova;
 • odluku o mentorstvu;
 • broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti;
 • ovjerenu izjavu:

o             da će 70% osoba, čija se obuka sufinansira radi zapošljavanja, zadržati u radnom odnosu najmanje šest (6) mjeseci po okončanju obuke;

o             da po ovom programu neće zaposliti osobu koju je otpustio u prethodnih 12, odnosno 24 mjeseca, u skladu sa odredbama Programa.

 

IX

 

VII

Zavod obrađuje i provjerava prispjele zahtjeve poslodavaca po redoslijedu prispijeća, te ukoliko je dokumentacija validna, dostavlja zahtjev Upravnom odboru Zavoda na odobravanje.

Nakon odobravanja zahtjeva, Zavod obavještava poslodavca da u roku od 30 dana dostavi dokumentaciju potrebnu za zaključivanje ugovora.

 

VIII

 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom “Prijava na Javni poziv u Programu Obukom do zaposlenja 2018 – ne otvarati” na adresu:

Federalni zavod za zapošljavanje

Đoke Mazalića 3, 71000  Sarajevo

 

Javni poziv se objavljuje ------ a ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava, a najdalje do 31.12.2018. godine.

Napomena: Cjelokupan tekst Programa „Obukom do zaposlenja 2018“ sa opisom realizacije je dostupan na web portalu:: www.fzzz.ba.