Iz JP Elektroprivreda  HZ HB, poslovnica  ELEKTRO – Žepče, obavještavaju potrošače električne energije da će dana 25.04.2019. struja biti isključena na 

Trafostanici 10/0,4 ŠKOLA koja napaja potrošače : Osnovna škola, zgrada Delta, zgrada Tomas, Općina Žepče, zgrada Općinskog suda Žepče, Crkva te kuće od općine do semafora u vremenu od 12,00 do 13,30 sati.

Dalekovodu DV 10 kV TK Žepče koji napaja naselja Vitlaci od Jukića i Mehića do Škole, G. Ravne, Bonića , Jukića do Groblja Ljubna, vikendice i oko Bere i Repetitori na M. Visu u vremenu od 09:00 do 14:00.

Trafostanici 10/0,4 kV Mahnjača koji napaja Firma Mahnjača i poslovni prostori unutar , ELDŽI TEX ,Moj Dom, disko klub KAVALI u vremenu od 10:00 do 11:30

Za sva naknadna obavještenja možete se obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici Žepče na telefon broj 881 – 717 ili 883 – 134.