Veliki broj radarskih kontrola postavljen je na cestama na prostoru ZDK, vozači budite oprezni i informirajte  se gdje su  danas radarske kontrole.

 Kada je u pitanju PS Žepče   danas su na tri lokacije najavljene radarske kontrole brzine i to :

    08:00 do 15:00 sati Ograjna

    16:00 do 23:00 sati Tatarbudžak

    24:00 do 07:00 sati Goliješnica BP Sliško

 

Stacionarni radari

 

    M-17 Donja Vraca (općina Zenica)

    M-17 Brankovići (općina Žepče)

    M-17 Misurići (općina Maglaj)

    M-17 Šije (općina Tešanj)

    M-17 Pečuj (općina Zenica)

    M-4 Žabljak (općina Usora)

 

Nestacionarni radari

 

    PS Centar

    Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2019. -

 

    PS CENTAR

 

    08:00 do 14:00 sati Drivuša

    16:30 do 23:00 sati Blatuša

    24:00 do 07:00 sati Radakovo

 

    PS Tešanj

    Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2019. -

 

    PS TEŠANJ

 

 

    08:00 do 14:30 sati Šije (borovi)

    16:00 do 23:00 sati Jelah

    24:00 do 07:00 sati Kraševo

 

    PS Maglaj

    Najavljene radarske kontrole za 29. 05 .2019. -

 

    PS MAGLAJ

 

    08:00 do 14:30 sati Kosova

    16:00 do 23:00 sati Poljice (Kameni zamak)

    24:00 do 07:00 sati Liješnica

 

    PS Žepče

    Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2019. -

 

    PS ŽEPČE

 

    08:00 do 15:00 sati Ograjna

    16:00 do 23:00 sati Tatarbudžak

    24:00 do 07:00 sati Goliješnica BP Sliško