Iz poslovnice Elektro Žepče obavještavaju potrošače električne energije da će u
 petak, 6. prosinca radi radova biti isključena struja na trafostanici TS 10/0,4 kV Kiseljak (naselje Kiseljak) od 08:30 - 12:30 sati.


Potrošači se za više informacija mogu obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici Žepče  na
telefon broj 881-717 ili 883-134