U ponedjeljak,  06.01.2020. godine izvršena je isplata za mjesec studeni/novembar 2019.
godine za sljedeće oblike prava iz socijalne zaštite

1. Porodilje koje nisu u radnom odnosu za 11./2019.
2. Stalne novčane pomoći za 11./2019.
3. Smještaj djece u drugu porodicu 11./2019.
4. Dječji dodatak za 11./2019.
5. Isplata za porodilje u radnom odnosu za 11./2019.
6. Troškovi medicinskog vještačenja 11./2019.
7. Smještaj u hraniteljsku porodicu 11./2019