Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači općine Žepče da je produžen rok za ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstva (RPG) i registru klijenata (RK)
za 30 dana. Novi rok  za podnošenje zahtjeva  je 30.04.2020.godine.

Zbog novonastale situacije, ažuriranje podataka se može izvršiti i usmeno na telefon broj 032 888 626 u periodu od 9,00 -13,00.

Za sve daljnje aktivnosti oko podnošenja  zahtjeva za ostvarivanja prava na poticaje iz oblasti poljoprivrede, poljoprivredni proizvođači će biti informirani na vrijeme.