JP Elektroprivreda „HZ-HB“d.d. Mostar, DP Centar poslovnica „Elektro - Novi Šeher“
Obavještava potrošače električne energije da će dana 03.04.2020.god, radi radova na elektroenergetskom postrojenju DV 10 kV Liješnica - Bradići, biti isključena struja na:
 
TS Čusto Brdo - Luke, TS Čusto Brdo,  TS Ljubatovići 2, TS Ljubatovići 1, TS Jezero, TS Ponijevo Hrast, TS Ponijevo 2, TS Ponijevo škola od 14,00 - 15,00 sati.


Isti dan struja će biti isključena i na TS Komšići i TS Cerije od 08,30 do 15,00 sati.

Potrošači,
za sva naknadna obavještenja izvolite se obratiti dežurnoj službi u poslovnici Elektro Novi Šeher na telefon broj 032/890 013.