Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

JP Komunalno Žepče: Zamolba korisnicima gradske kanalizacije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

S obzirom na to da su u posljednje vrijeme sve češća začepljenja na sustavu gradske kanalizacijske mreže i kvarovi na crpkama otpadnih voda a koja su izazvana bacanjem vlažnih maramica,

vlažnih ubrusa i higijenskih uložaka u sustav kanalizacije, molimo korisnike gradske kanalizacije da isto ne bacaju u kanalizaciju nego u posude za komunalni otpad.

Vrlo često se dešava da se začepljenja dešavaju na nepristupačnim mjestima i nemoguće ih je riješiti bez specijalnog vozila za proštopavanje pod tlakom a koje mi ne posjedujemo. Prinuđeni smo angažirati specijalna vozila drugih poduzeća, što je veoma skupo. Također, popravke crpki za otpadne vode su veoma skupe.

Molimo, budite odgovorni građani, jer novac koji trošimo na angažiranje specijalnog vozila i popravke kvarova na crpkama je Vaš novac i možemo ga utrošiti za puno korisnije svrhe, kaže se u obavijesti iz JP komunalno Žepče..