Na osnovu odredbi članka 19.stav 1. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska, a u vezi odredbom članka 3. 14. stav 1.točka a) Izbornog zakona BiH, Općinsko izborno povjerenstvo/komisija Žepče:

 P O Z I V A

SVE PREDSJEDNIKE MJESNIH ZAJEDNICA

 NA PODRUČJU OPĆINE ŽEPČE

da na osnovu svojih evidencija, u pisanoj formi dostave podatke o svim osobama koje imaju biračko pravo i koja žele glasovati  na Lokalnim izborima u BiH na dan 15.11.2020. godine, a nisu to u mogućnosti učiniti na redovnom biračkom mjestu radi vezanosti za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta.

Podaci obavezno treba da sadrže sljedeće:

1.pisanu izjavu birača da na dan izbora želi da glasa u svom domu putem mobilnog tima, koja obavezno sadrži ime i prezime, datum rođenja, JMBG, punu adresu prebivalište-ulica i kućni broj, te kontakt telefon i

2.medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uvjet za njegovo kućno liječenje.

Shodno odredbi članka 19.stav 5. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog popisa, Centralna izborna komisija BiH će razmotriti dostavljenu dokumentaciju, te utvrditi i sačiniti izvod iz konačnog Centralnog biračkog popisa za ovu kategoriju birača i omogućiti da glasaju putem mobilnog tima u njihovom domu.

Tražene podatke potrebno je dostaviti u pismenoj formi Centru za birački popis ili Općinskom izbornom povjerenstvu/komisiji Žepče (Ul. Zagrebačka b.b., kancelarija broj 2. ili putem pošte i to najkasnije do 05.10.2020. godine.

 

IZJAVA