IZ JP Komunalno Žepče obavještavaju korisnike otpada koji se nalaze u višim predjelima Papratnice, Gornjih ravana i Preka da zbog snijega na kolovozu nismo bili u mogućnosti izvršiti redovno preuzimanje i odvoz otpada sa tih područja.

 Otpad sa tih područja će biti preuzet  čim se steknu minimalni uvjeti za prometovanje naših vozila. Savjetujemo korisnike da otpad odlažu u vreće koje će iznijeti prilikom našega prvoga dolaska ili da iste sami odlože u najbliže kontejnere u nižim predjelima naselja.

Korisnike molimo za strpljenje a o vremenu preuzimanja otpada sa navedenih područja korisnici će biti ranije obaviješteni, kaže se u obavijesti  iz JP Komunalno Žepče.