Donesena Odluka o načinu rada organa uprave Općine Žepče zbog novonastale situacije pandemije koronavirusa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Općinski načelnik donio Odluku o načinu rada organa uprave Općine Žepče zbog novonastale situacije pandemije koronavirusa koju prenosimo u cijelosti:

Temeljem članka 39.Statuta Općine Žepče („Sl.glasnik Općine Žepče, broj:4/09), a u vezi s Odlukom o proglašavanju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, V.broj: 408/2020 od 16.03.2020.god., na prijedlog Križnog stožera općine Žepče,
d o n o s i m :

O D L U K U
o načinu rada organa uprave Općine Žepče
i javnih ustanova i RAŽ-a, čiji je osnivač Općina Žepče

I

U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19) rad u organima uprave, javnim ustanovama i RAŽ-u čiji je osnivač Općina Žepče će biti organizirani u skladu s odlukom rukovoditelja, vodeći računa o osiguravanju obavljanja poslova onih djelatnika čiji je rad neophodan za nesmetano funkcioniranje organa uprave, javnih ustanova i RAŽ-a.

II

Radno vrijeme u organima uprave, javnim ustanovama i RAŽ-u se utvrđuje
od 9,00 do 14,00 sati.
    Rad sa strankama će biti od 9,00 do 12,00 sati.
Skraćeno radno vrijeme se primjenjuje od 25.03.2020.godine

III

    Rukovoditelji organa uprave, javnih ustanova i RAŽ-a će uputiti uposlenike na korištenje preostalog godišnjeg odmora iz  2019. god, odnosno na korištenje prvog dijela godišnjeg odmora iz 2020.god. u trajanju od 12 (dvanaest) radnih dana, ako su uposlenici već iskoristili godišnji odmor iz 2019.god.
    Rukovoditelji su dužni uputiti uposlenike na korištenje godišnjeg odmora, na način utvrđen u prethodnom stavku, ako se radi o uposlenicima s dijagnosticiranim kroničnim oboljenjima i trudnicama.


IV

    Rukovoditelji organa uprave, javnih ustanova  i RAŽ-a su dužni osigurati normalno funkcioniranje rada kroz preraspodjelu poslova i radnih zadataka.
    Zadužuju se rukovoditelji da organiziraju poslove uz prisustvo što manjeg broja uposlenika u isto vrijeme na radnom mjestu, a tamo gdje priroda posla i proces rada zahtjeva, da organiziraju dežurstva u skladu sa stvarnim potrebama.
    Ako je to potrebno, moguće je organizirati rad uposlenika od kuće.
    Svi djelatnici i rukovoditelji su obvezni biti dostupni na telefon, bez obzira na radno vrijeme.

V

    Stranke koje komuniciraju s općinskim organima uprave, javnim ustanovama i RAŽ-om upućuju se, da u skladu s preventivnim mjerama koje su na snazi, komunikaciju sa službenim osobama obavljaju  putem elektronske pošte i telefona, izuzev u slučaju kada je njihovo prisustvo neophodno, sukladno propisima.
    Ulazak stranka u zgrade Općine, javnih ustanova i RAŽ-a se vrši kontrolirano (jedan po jedan) poštujući odgovarajuće sanitarno-epidemiološke mjere (dezinfekcija ruku, nošenje maske, potrebna udaljenost).

VI

    Neophodno je da organi uprave:
-    otkažu sve sastanke u prostorijama organa uprave, osim onih koji imaju karakter žurnosti,              
-    uz prethodno odobrenje nadležnog rukovoditelja,
-    otkažu sva zakazana vjenčanja,
-    za izvršavanje redovnih zadataka umjesto ličnih kontakata koriste telefone i internet,
-    osiguraju dovoljno sredstava za sanitarno-epidemiološku zaštitu uposlenika,
-    da se organizira redovito i svakodnevno dezinficiranje i čišćenje radnog prostora.

VII

Navedene mjere važe do okončanja epidemiološke situacije izazvane koronavirusom (COVID-19).

VIII

    Ova Odluka se ne odnosi na JU „Dom zdravlja sa stacionarom“, JU „Gradsku ljekarnu“ i na
JP „Komunalno Žepče“.
    U navedenim javnim ustanovama i javnom poduzeću ravnatelji će organizirati rad prema potrebi i situaciji u vezi proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusom.
 
IX

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


 

 

 

Preliminarna lista studenata za dodjelu stipendije MOZKS ZDŽ za akademsku 2019/20. godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

PRELIMINARNA LISTA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2019/20.GOD.       

 

Redni broj Prezime Ime roditelja Ime Adresa Općina Fakultet God. studija Broj bodova Napomena*
1 Agić Đenad Nermana Žepče Žepče Metalurško-tehnološki fakultet Zenica 1 55,00  
2 Ahmetović Sanel Kanita Vašarište Žepče Filozofski fakultet Zenica 1 30,00  
3 Augustinović Florijan Elena Žepče Žepče Građevinski fakultet Mostar 2 39,35  
4 Banović Anto Mirjam Globarica Žepče Pravni fakultet Sarajevo 4 54,25  
5 Bećirović Nazim Amina Begov Han Žepče Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo 3 49,05  
6 Boras Zvonko Mirna Žepče Žepče Građevinski fakultet Zagreb 5 68,65  
7 Boros Željko Darko Tatarbudžak Žepče Šumarski fakultet Sarajevo 1 53,00  
8 Borovac Nikola Nikša Žepče Žepče Geodetski fakultet Zagreb 1 58,00  
9 Cvitanović Tomo Marko Žepče Žepče Tehničko veleučilište Zagreb 1 58,00  
10 Čaušević Amir Ajdin Vašarište Žepče Univerzitet Džemal Bijedić Mostar 2 54,45  
11 Dabić Gordana Gabriela Žepče Žepče Fakultet građevinarstva,arhitekture i geodezije u Splitu 2 80,45  
12 Dabić Gordana Gloria Žepče Žepče Šumarski fakultet Zagreb 4 89,95  
13 Delić Ramo Nazim Željezno Polje Žepče Ekonomski fakultet Zenica 3 39,50  
14 Dragičević Perica Ivo Goliješnica Žepče Strojarski fakultet Slavonski Brod 1 57,50  
15 Dragičević Josip Sonja Orahovica Žepče Ekonomski fakultet Osijek 1 36,25  
16 Dropulja Nenad Katarina Ponijevo Žepče Građevinski fakultet Zagreb 3 62,40  
17 Dropuljić Marko Iva Matina Žepče Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo 3 45,20  
18 Dunđer Željko Klara Donje Ravne Žepče Fakultet kemijskog inženjerstva i tehn. Zagreb 1 58,00  
19 Džambo Marinko Natali Grabovica Žepče Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla 3 60,80  
20 Galić Mirko Luka Orahovica Žepče Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 4 69,70  
21 Hamzić Rasmina Amina Žepče Žepče Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla 1 50,50  
22 Hasanbašić Nedžad Merjema Ljubatovići Žepče Fakultet za kriminalistiku Sarajevo 2 51,20  
23 Hodžić Nedžad Faris Žepče Žepče Pravni fakultet Zenica 3 40,00  
24 Hodžić Salih Lejla Željezno Polje Žepče Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo 4 68,55  
25 Huremović Šefik Kenan Zenički put Žepče Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo 1 43,75  
26 Huseinagić Emina Lejla Žepče Žepče Medicinski fakultet Sarajevo 3 53,05  
27 Husejnagić Munir Ajla Golubinja Žepče Ekonomski fakultet Sarajevo 4 63,75  
28 Husejnagić Munir Nejla Golubinja Žepče Farmaceutski fakultet Sarajevo 5 69,90  
29 Ivandić Jela Mario Ljubatovići Žepče Pravni fakultet Zagreb 5 72,55  
30 Josipović Ivo Saša Novo Naselje Žepče Studij sigurnosti i zaštite Karlovac 1 25,00  
31 Jozinović Mato Ivana Ozimica Žepče Odjel za matematiku Osijek 4 43,25  
32 Jozinović Jozo Katarina Globarica Žepče Fakultet kemijskog inženjerstva i tehn. Zagreb 4 67,35  
33 Jukić Anto Ilija Ljubna Žepče Fakultet elektrotehnike i računarstva Osijek 3 51,20  
34 Jukić Jozo Ana Donji Lug Žepče Fakultet prirod-matem. i odgojnih znanosti Mostar 1 50,00  
35 Jukić Ivo Martina Žepče Žepče Filozofski fakultet Tuzla 4 68,60  
36 Jurić Mato Marija Lupoglav Žepče Fakultet zdravstvenih studija Mostar 2 52,55  
37 Jurić Nikica Anamarija Bistrica Žepče Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb 4 52,00  
38 Jusufović Ibrahim Muamera Begov Han Žepče Medicinski fakultet Zenica 1 50,50  
39 Kajić Ivica Mario Gornji Lug Žepče Pravni fakultet Mostar 4 59,85  
40 Karamehmedović Almir Amna Žepče Žepče Ekonomski fakultet Zenica 4 49,00  
41 Klarić Marinko Marija Papatnica Žepče Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Mostar 5 58,45  
42 Klarić Ivo Ana Papatnica Žepče Pravni fakultet Mostar 4 59,50  
43 Knežević Tonćo Tomislav Vinište Žepče Fakultet elektrotehnike i računarstva Osijek 1 68,00  
44 Lovrić Ivica Karla Donji Lug Žepče Arhitektonski fakultet Sarajevo 3 64,45  
45 Makić Mehmed Fatima Željezno Polje Žepče Filozofski fakultet Zenica 1 60,00  
46 Mamula Miroslav Saša Orahovica Žepče Strojarski fakultet Slavonski Brod 1 48,00  
47 Mandurić Nevenko Nevenka Papatnica Žepče Studij odnosa s javnošću Mostar 1 35,00  
48 Marić Ivica Danijela Brezovo Polje Žepče Kemijsko-tehnološki fakultet Split 3 57,35  
49 Markanović Stipo Martin Ljubatovići Žepče Odjel za fiziku Rijeka 5 68,55  
50 Martinović Antun Jelena Bistrica Žepče Studij pedagogije Zadar 4 63,00  
51 Matijević Josip Matija Žepče Žepče Geodetski fakultet Zagreb 2 49,00  
52 Matijević Zvonko Stjepan Globarica Žepče Fakultet za kriminalistiku Sarajevo 1 42,50  
53 Mehić Elvir Ahmedin Vitlaci Žepče Filozofski fakultet Zenica 2 60,50  
54 Mehić Edin Lejla Luke Žepče Pravni fakultet Zenica 2 43,00  
55 Mehmedović Rifat Muhamed Žepče Žepče Politehnički fakultet Zenica 2 63,00  
56 Memčić Sefad Adna Želeća Žepče Metalurško-tehnološki fakultet Zenica 3 42,15  
57 Mijatović Miroslav Magdalena Bukovik Žepče Fakultet strojarstva i brodogradnje Mostar 3 72,35  
58 Mrkonjić Anto Ivan Luke Žepče Studij vojnog pomorstva Split 2 51,95  
59 Pejinović Anton Sara Bistrica Žepče Pravni fakultet Osijek 1 48,75  
60 Perković Drago Željko Tatarbudžak Žepče Studij Bilinogojstva Sl.Brod 4 45,95  
61 Perković Miroslav Vedrana Ozimica Žepče Fakultet zdravstvenih studija Mostar 1 45,00  
62 Ponjavić Jozo Ivona Žepče Žepče Stomatološki fakultet Sarajevo 2 52,00  
63 Prasko Almir Amira Golubinja Žepče Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo 3 54,95  
64 Pravdić Franjo Ivona Orahovica Žepče Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 2 55,15  
65 Pravdić Stipo Robert Orahovica Žepče Strojarski fakultet Slavonski Brod 1 36,00  
66 Pravdić Stipo Toni Orahovica Žepče Strojarski fakultet Slavonski Brod 4 51,45  
67 Prlić Josip Ivan Brezovo Polje Žepče Strojarski fakultet Slavonski Brod 5 70,90  
68 Radić Stipo Andrea Brankovići Žepče Odjel za biologiju Osijek 4 76,35  
69 Redžić Edin Amir Žepče Žepče Fakultet političkih nauka Sarajevo 2 59,30  
70 Smajlović Jasmin Almedina Luke Žepče Farmaceutski fakultet Tuzla 2 43,50  
71 Spajić Ivo Nikola Novo Naselje Žepče Ekonomski fakultet Osijek 2 41,65  
72 Spajić Marko Nikola Papatnica Žepče Proizvodno strojarstvo Sl.Brod 3 55,55  
73 Tadić Drago Valentina Vinište Žepče Filozofski fakultet Tuzla 3 43,00  
74 Tadić Ivica Iva Radovlje Žepče Medicinski fakultet Tuzla 4 51,40  
75 Todorović Novak Tin Žepče Žepče Filozofski fakultet Sarajevo 1 31,25  
76 Trlogrlić Marko Matej Papatnica Žepče Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb 5 77,80  
77 Tubić Mladenko Milenka Čusto Brdo Žepče Prirodno-matematički fakultet Tuzla 4 56,75  
78 Tutnjić Nazif Naida Donja Golubinja Žepče Mašinski fakultet Zenica 1 51,25  
79 Vidović Damjan Ivo Žepče Žepče Pravni fakultet Mostar 2 37,70  
80 Zovko Josip Maja Radovlje Žepče Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 1 45,00  
81 Zovko Josip Luka Selište Žepče Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek 4 47,15  
                   
  STUDENTI KOJI NE ISPUNJAVAJU UVJETE    
                   
1 Križanović Vinko Sanja Novo Naselje Žepče Pravni fakultet Osijek 4 46,65 Izvanredni student
2 Nikola Bosiljko Ćurić Papatnica Žepče Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 2 49,00 Bez studentskih prava
3 Buljeta Anto Tanja Bistrica Žepče Filozofski fakultet Osijek 3 46,65 Ponovni upis treće godine
4 Džambo Mirko Andrea Matina Žepče Ekonomski fakultet Zagreb 5 59,85 Ponovno peta godina
5 Badnjar Džemil Džemila Berek Žepče Mašinski fakultet Zenica 3 67,50 Korisnik stip. uč.generacije
                   
                   
  Sve eventualne prigovore(obrazložene i utemeljene na dokazima) kandidati mogu podnijeti pisanim putem na protokol Općine Žepče u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne liste na oglasnoj ploči Općine Žepče.

 

Nakon razmatranja eventualnih prigovora sačinjava se preliminarna konačna lista, ali ne i konačna.

Konačnu listu (nakon provjere preliminarne konačne) daje Ministarstvo obrazovanja.

         
           
  Žepče, 20.03.2020.godine             Pomoćnik općinskog načelnika    
            Ilija Barešić

 

Naredba Općinskog stožera civilne zaštite Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz Općinskog stožera  civilne zaštite Žepče jutros je objavljena naredba koju  prenosimo u cijelosti:

Temeljem članka 29. i članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“ broj:39/03, 22/06 i 43/10), članka 3. Odluke o formiranju Općinskog stožera civilne zaštite Žepče i Odluke o proglašenju stanja nesreće  uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH (Vlada Federacije BiH, broj: 408/2020 od 16.3.2020. godine), Općinski stožer civilne zaštite Žepče d o n o s i:
N A R E D B U
1. Prihvaćaju se sve naredbe Federalnog stožera civilne zaštite i aktivira se rad Stožera civilne zaštite Žepče, te se angažiraju sve formirane službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć radi provođenja mjera i aktivnosti na sprječavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa.
2. Privremeno se ograničava rad supermarketa, hipermarketa i svih ostalih prodavaonica do 18 sati, svim danima u tjednu.
3. Privremeno se obustavlja rad Gradske tržnice.
4. Preporučuje se svim poslodavcima s područja općine Žepče, a kojima Federalnom naredbom nije zabranjen/ograničen rad:
- da broj izvršitelja svedu na manji broj kako bi omogućili distancu između radnika u proizvodnji najmanje 1,5 m.
- da radnicima redovito osiguravaju zaštitnu opremu, posebno trgovcima na kasama (maska/rukavice).
- da obavezno provjetravaju prostorije
- da redovito vrše dezinfekciju objekta
5. Preporučuje se vjerskim zajednicama da poštuju  Naredbu Federalnog stožera civilne zaštite o otkazivanju održavanja javnih skupova, u skladu s propisima o javnom okupljanju.
6. Osobe koje se ne budu pridržavale izrečenih mjera samoizolacije, bit će kažnjene sukladno Zakonu i propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
7. Pozivamo sve građane da prijave sve one koji ne poštuju mjere samoizolacije na broj telefona 122.
Naredba stupa na snagu danom donošenja", kaže se u naredbi koju potpisuje zapovjednik Općinskog stožera civilne zaštite Mato Zovko.

Glazbena škola Katarina Kosača Kotromanić: Radni materijali, zadatci i upute za učenike putem interneta

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

IZ GŠ Katarina Kosača Kotromanić obavještavaju učenike o izvođenju nastave putem interneta.
"Sukladno odluci o obustavljanju nastave na području ZE - DO županije od 13. ožujka 2020. godine obavještavamo učenike i roditelje da će učenici dobivati radne materijale, zadatke i upute putem interneta prema rasporedu i tjednoj satnici za samostalno učenje. Organizacija nastave uz primjenu informacijsko - komunikacijskih tehnologija podrazumijeva elektronsko komuniciranje između škole, profesora, roditelja/staratelja i učenika u skladu s raspoloživim mogućnostima navedenih sudionika nastavnog procesa. Samostalno učenje u novonastalim okolnostima podrazumijeva pripremu radnih zadataka i materijala u elektronskom obliku, dostavljanje materijala prema učenicima i roditeljima/starateljima elektronskim putem, realiziranje zadataka, vođenje podataka o realiziranim radnim zadatcima i dostava povratnih informacija nastavniku o rezultatima samostalnog učenja. Molimo roditelje da obrate pažnju na radne zadatke koje će učenici primati i na izvršavanje istih u skladu s uputama.

• Individualna nastava: nastavnici dogovaraju s učenicima i njihovim roditeljima način izvođenja individualne nastave pomoću aplikacija: WhatsApp, Viber, e-mail, Skype...
》učenik snima svoju izvedbu i šalje ju nastavniku
》nastavnik preslušava, komentira te šalje povratne informacije učeniku
》moguće je i uspostavljanje live video poziva
》nastavnik određuje koliko puta ponoviti razmjenu snimki

• Grupna nastava izvodit će se prema zadatcima i uputama koje će učenici dobivati na mail.

Pozivamo roditelje i učenike na suradnju i odgovorno ponašanje kako bismo unatoč izvanrednoj situaciji školsku godinu što uspješnije priveli kraju.

U slučaju potrebe profesore je moguće kontaktirati osobno od 08:00 do 16:00 sati, a upravu škole svaki radni dan od 9:00 do 12:00 sati", kaže se u obavijesti iz Glazbene škole u Žepču.

Odgađa se 34. sjednica Općinskog vijeća Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Zbog trenutne epidemiološke situacije odgađa se zakazana sjednica Općinskog vijeća Žepče, koja se trebala, prema najavama održati sutra s početkom u 10, 00 sati.

Obavijest iz ureda predsjedavajućeg prenosimo u cijelosti:
 
"Predsjedavajući Općinskog vijeća uz konzultaciju s članovima kolegija Općinskog vijeća odgađa redovnu 34. sjednicu Općinskog vijeća zakazanu za 24.03.2020.godine, zbog trenutne situacije vezane za koronavirus", kaže se u obavijesti iz službe OV Žepče.

MIZ Žepče: Obustavlja se obavljanje dnevnih namaza u džematu i džamijama, kao i džuma-namaz

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz Medžlisa islamske zajednice Žepče, na našu adresu stigla je obavijest koju prenosimo u cijelosti:

Medžlis islamske zajednice Žepče, a na osnovu instrukcije Reisu-l-uleme IZ-e u BiH dr. Husein ef. Kavazovića, u svijetlu najnovijih mjera i preporuka nadležnih državnih i entitetskih organa i vijeća muftija, a vezano za virus Corona, obavještava muslimane s područja MIZ-e Žepče da se do daljnjeg obustavlja obavljanje dnevnih namaza u džematu i džamijama, kao i džuma-namaz. Imami će oglašavati početak namaskih vremena ezanom. Muslimani će dnevne namaze obavljati u svojim kućama. U vrijeme džuma-namaza džematlije će klanjati podne-namaz u svojim kućama.

Glavni imam MIZ Žepče

Džafer ef. Gračić

Page 18 of 112