SIP BiH: Pošalji poruku i provjeri biračko mjesto

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

U nedjelju, 07. Listopada u Bosni i Hercegovini će biti održani Opći izbori.

Središnje izborno povjerenstvo BiH poziva birače da prije dana izbora provjere lokaciju svog biračkog mjesta. To mogu učiniti ako posjete web stranicu SIP BiH www.izbori.ba i otvore link „Da li ste registrirani“, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

Dugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12. Poruka treba da sadrži samo JMB. Slanje poruke košta 0,10 KM+PDV.

I naravno treći način provjere je da birač posjeti općinski Centar za birački popis i da provjeri lokaciju svog biračkog mjesta.

Obnovljeni Javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godine iz grant sredstava Vlade ZDK

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Iz Biroa rada Žepče dobili smo obavijest o obnovljenom Javnom pozivu za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini iz grant sredstava Vlade ZDK u kojoj se kaže:


-S obzirom na to da je po prethodnom Javnom pozivu, objavljenom 04.07.2018. godine putem oglasne ploče, internet stranice Službe:  www.zdk-szz.ba , te internet stranice Vlade ZDK: www.zdk.ba, ostalo neutrošenih sredstava za zapošljavanje pripravnika, obavještavamo zainteresirane poslodavce da se od danas, 20.09.2018. godine, mogu prijaviti na obnovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinanciranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini iz grant sredstava Vlade ZDK.

Obnovljeni Javni poziv će biti otvoren do utroška neiskorištenih sredstava.

Zainteresirani poslodavci se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem prijave (aplikativnog formulara) na Program, koju će moći preuzeti na internet stranici Službe: www.zdk-szz.ba.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem Programa radi eventualnog sudjelovanja.

Prijave na Javni poziv s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u Službu putem nadležnih općinskih biroa rada s naznakom „Prijava na Javni poziv za sudjelovanje  u Programu sufinanciranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018./2019. godini ili direktno na adresu Službe: Adolfa Goldbergera 6, Zenica", kaže se u obavijesti koju smo dobili iz Biroa rada u Žepču.

U subotu u Žepču prezentacija proizvodnje bijelog luka

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Iz poljoprivredno savjetodavna zadruge "Agrina" obavještavaju poljoprivredni proizvođači kao i ostali zainteresirani građani da će se u subotu, 29.09.2018. godine u 9:00 sati, u Sali OV Žepče (Dom kulture Žepče) održati prezentacija na temu proizvodnja i otkup bijelog luka.


Prezentaciju će održati predstavnici Poljoprivredno savjetodavne zadruge “AGRINA” Žepče koja se bavi proizvodnjom i plasmanom ozimog bijelog luka.


Radi se o sorti „Ramski bijeli luk“ koja pripada najkvalitetnijoj vrsti ozimog bijelog luka sa specifičnom crvenom opnom i nalazi se na sortnoj listi Bosne i Hercegovine.
Na prezentaciji će biti predstavljeni načini i uvjeti otkupa bijelog luka, kao i potencijalna suradnja.


Za sve detaljnije informacije možete se obratiti na kontakt telefon 061 892 448 , ili na e mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

"Dolazak na prezentaciju Vas ne obavezuje da se morate baviti ovom proizvodnjom.

Broj kooperanata je ograničen", poručili su iz Poljoprivredno savjetodavne zadruge "Agrina" Žepče.

Počinje s radom Rukometna akademija Rukometnog kluba Žepče

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Rukometni klub Žepče vrši upis polaznika u Rukometnu akademiju.


Upisati se mogu djevojčice i dječaci uzrasta 6, 8 i 10 godina, odnosno 2004., 2006. i 2008. godište.


Više informacija mogu se dobiti od koordinatora akademije prof. Josipa Klarića na broj telefona: 063 470 816.

Javni poziv za raspored taksi vozila na taksi stajališta na teritoriji općine Žepče

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Javni poziv za raspored taksi vozila na taksi stajališta na teritoriji općine ŽepčeI Predmet Javnog poziva

Predmet ovog poziva je raspored taksi vozila na taksi stajalištu u ulici Prva, općina Žepče za 2019.godinu. Broj stajališnih mjesta na taksi stajalištu za koje se raspisuje poziv je 9 (devet).II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju taksi prijevoznici koji ispunjavaju

sljedeće kriterije:

- da su registrirani za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza i da im je to osnovna djelatnost,

- da imaju prebivalište na području općine Žepče najmanje 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva,

- da uredno izmiruju obveze u pogledu plaćanja javnih prihoda,

- da nemaju izrečenu pravomoćnu odluku kojim je određena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza dok ta mjera traje.III Potrebna dokumentacija

Fizička lica

1. Važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksi prijevoza kao osnovne djelatnosti

2. Uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu na teritoriji općine Žepče (CIPS)

3. Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda (ili zaključen sporazum duga u ratama)

4. Uvjerenje nadležnog suda da podnosilac u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

5. Obrazac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalište.

6. Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na taksi stajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača.

Pravna lica

1. Aktualni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,

2. Prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača za uposlene vozače,

3. Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

4. Uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza

5. Obrazac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalište.Iznos naknade za korištenje mjesta na taksi stajalištu

Godišnja naknada za korištenje mjesta na taksi stajalištu iznosi 40 KM.IV Ocjena i vrednovanje zahtjeva

Otvaranje, ocjenu i vrednovanje zahtjeva će obaviti Komisija/Povjerenstvo koju imenuje Općinski načelnik. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja zahtjeva će biti objavljeno nakon isteka roka za prijave.V Mjesto, način i rok za podnošenje zahtjeva

Obrazac za podnošenje zahtjeva se može preuzeti u uredu broj 12 ili na info centru Općine Žepče.

Javni poziv ostaje otvoren do 05.10.2018.godine do 1500 sati. Isti će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Žepče, web stranici Općine Žepče i Dnevnom avazu. Zahtjevi se podnose na pisarnicu Općine Žepče u zatvorenim kuvertama sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA RASPORED NA TAKSI STAJALIŠTU- NE OTVARATI“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Preliminarna rang lista rasporeda taksi vozila na će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Žepče i web stranici Općine Žepče.Klikom na linkove ispod možete preuzeti

OBRAZAC ZA PRIJAVU

ZAHTJEV ZA RASPORED

OIP Žepče : Obuka za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora i članove i zamjenike biračkih odbora

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Iz Općinskog izbornog povjerenstva Žepče dobili smo obavijest o provođenju obuke za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih   odbora i za članove i zamjenike biračkih odbora koju prenosimo u cijelosti:

"Prema odredbama članka 2.19. Izbornog zakona i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici dužni su proći obuku za rad u biračkim odborima.

Nakon obuke predsjednici i zamjenici biračkih odbora će pristupiti testu provjere znanja.

Uspješnim kandidatima na provjeri znanja će biti dodijeljeni certifikati, a imenovani članovi koji ne pristupe obuci ili ne zadovolje na provjeri znanja bit će razriješeni i na njihovo mjesto će biti imenovani drugi kandidati.

Općinsko izborno povjerenstvo/ komisija će organizirati obuku predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u dva termina kako slijedi:

24./ponedjeljak/ 09.2018. godine sa početkom u 16.00 sati za članove i zamjenike biračkih odbora za prvu grupu (biračka mjesta od 1-20).

26./srijeda/ 09.2018. godine s početkom u 16.00 sati za članove i zamjenike biračkih odbora za drugu grupu ( biračka mjesta od 21-38, BM 501 i mobilni timovi).

27./četvrtak/ 09.2018. godine s početkom u 16.00 sati za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora ( biračka mjesta od 21-38, BM 501 i mobilni timovi).

Testiranje odabranih kandidata će se izvršiti isti dan nakon završene obuke članova biračkih odbora. Obuka će se održati u zgradi Doma kulture, kino sala Doma kulture", kaže se u obavijesti OIP koje potpisuje predsjednik Kemal Efendić.

Stranica 19 od 80