Žepački pčelari putuju na sajam meda u Beograd

Udruženja pčelara Žepče i ove godine za svoje članove organizira odlazak na sajam pčelarstva u Beograd. Odlazak je planiran u petak, 05.10.2018 a vrijeme polaska će se naknadno dogovoriti.

Zainteresirani se moraju prijaviti do ponedjeljka 01.10.2018. godine kako bi se mogao organizirati prijevoz.

Svi zainteresirani za putovanje na sajam meda u Beograd mogu se prijaviti kod Petra Šumića na broj telefona 063 386 222.

SIP BiH: Pošalji poruku i provjeri biračko mjesto

U nedjelju, 07. Listopada u Bosni i Hercegovini će biti održani Opći izbori.

Središnje izborno povjerenstvo BiH poziva birače da prije dana izbora provjere lokaciju svog biračkog mjesta. To mogu učiniti ako posjete web stranicu SIP BiH www.izbori.ba i otvore link „Da li ste registrirani“, zatim da u prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

Dugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12. Poruka treba da sadrži samo JMB. Slanje poruke košta 0,10 KM+PDV.

I naravno treći način provjere je da birač posjeti općinski Centar za birački popis i da provjeri lokaciju svog biračkog mjesta.

Dan otvorenih vrata Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče

U skladu s Odlukom Općinskog načelnika o uspostavi Dana otvorenih vrata Općine Žepče (Broj 01/1-05-214/18 od 06.03.2018), Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče organizira Dan otvorenih vrata za zainteresirane poduzetnike i građane.

Dan otvorenih vrata održat će se u utorak, 02.10.2018. godine, u Sali OV Žepče, s početkom u 14:00 sati.

Dan otvorenih vrata organizira se kao informativni a svi zainteresirani će imati priliku direktno postaviti pitanja iz nadležnosti ove Općinske službe.

Više informacija možete dobiti na kontakte Razvojne agencije Žepče, koordinatora Dana otvorenih vrata.

U subotu u Žepču prezentacija proizvodnje bijelog luka

Iz poljoprivredno savjetodavna zadruge "Agrina" obavještavaju poljoprivredni proizvođači kao i ostali zainteresirani građani da će se u subotu, 29.09.2018. godine u 9:00 sati, u Sali OV Žepče (Dom kulture Žepče) održati prezentacija na temu proizvodnja i otkup bijelog luka.


Prezentaciju će održati predstavnici Poljoprivredno savjetodavne zadruge “AGRINA” Žepče koja se bavi proizvodnjom i plasmanom ozimog bijelog luka.


Radi se o sorti „Ramski bijeli luk“ koja pripada najkvalitetnijoj vrsti ozimog bijelog luka sa specifičnom crvenom opnom i nalazi se na sortnoj listi Bosne i Hercegovine.
Na prezentaciji će biti predstavljeni načini i uvjeti otkupa bijelog luka, kao i potencijalna suradnja.


Za sve detaljnije informacije možete se obratiti na kontakt telefon 061 892 448 , ili na e mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

"Dolazak na prezentaciju Vas ne obavezuje da se morate baviti ovom proizvodnjom.

Broj kooperanata je ograničen", poručili su iz Poljoprivredno savjetodavne zadruge "Agrina" Žepče.

Proračun za građane

U sklopu MEG projekta, Služba za gospodarstvo i financije je izradila Proračun / Budžet za građane za 2018.godinu što će biti polazna osnova za izradu i za 2019.godinu.

Konzultant za izradu u ime MEG projekta je bio gospodin Aleksandar Eskić.

Općina Žepče će vršiti distribuciju i promociju ovog dokumenta na svim promotivnim punktovima Općine Žepče, putem Razvojne agencije Žepče i na WEB stranici Općine Žepče.

Na ovaj način se jača komunikacija s građanima i daje doprinos javnosti Proračuna/Budžeta Općine Žepče tako što se prezentiraju  osnovne informacije na razumljiv i koristan način. Komunikacija proračunske/budžetske politike putem ovog dokumenta u konkretnom slučaju unaprjeđuje legitimitet kao i efektivnost lokalne samouprave.

Javni poziv za raspored taksi vozila na taksi stajališta na teritoriji općine Žepče

Javni poziv za raspored taksi vozila na taksi stajališta na teritoriji općine ŽepčeI Predmet Javnog poziva

Predmet ovog poziva je raspored taksi vozila na taksi stajalištu u ulici Prva, općina Žepče za 2019.godinu. Broj stajališnih mjesta na taksi stajalištu za koje se raspisuje poziv je 9 (devet).II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju taksi prijevoznici koji ispunjavaju

sljedeće kriterije:

- da su registrirani za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza i da im je to osnovna djelatnost,

- da imaju prebivalište na području općine Žepče najmanje 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva,

- da uredno izmiruju obveze u pogledu plaćanja javnih prihoda,

- da nemaju izrečenu pravomoćnu odluku kojim je određena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza dok ta mjera traje.III Potrebna dokumentacija

Fizička lica

1. Važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksi prijevoza kao osnovne djelatnosti

2. Uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu na teritoriji općine Žepče (CIPS)

3. Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda (ili zaključen sporazum duga u ratama)

4. Uvjerenje nadležnog suda da podnosilac u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

5. Obrazac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalište.

6. Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na taksi stajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača.

Pravna lica

1. Aktualni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,

2. Prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača za uposlene vozače,

3. Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

4. Uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza

5. Obrazac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalište.Iznos naknade za korištenje mjesta na taksi stajalištu

Godišnja naknada za korištenje mjesta na taksi stajalištu iznosi 40 KM.IV Ocjena i vrednovanje zahtjeva

Otvaranje, ocjenu i vrednovanje zahtjeva će obaviti Komisija/Povjerenstvo koju imenuje Općinski načelnik. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja zahtjeva će biti objavljeno nakon isteka roka za prijave.V Mjesto, način i rok za podnošenje zahtjeva

Obrazac za podnošenje zahtjeva se može preuzeti u uredu broj 12 ili na info centru Općine Žepče.

Javni poziv ostaje otvoren do 05.10.2018.godine do 1500 sati. Isti će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Žepče, web stranici Općine Žepče i Dnevnom avazu. Zahtjevi se podnose na pisarnicu Općine Žepče u zatvorenim kuvertama sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA RASPORED NA TAKSI STAJALIŠTU- NE OTVARATI“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Preliminarna rang lista rasporeda taksi vozila na će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Žepče i web stranici Općine Žepče.Klikom na linkove ispod možete preuzeti

OBRAZAC ZA PRIJAVU

ZAHTJEV ZA RASPORED

Stranica 3 od 65