Dan državnosti BiH: Ponedjeljak 25. studeni neradni dan

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o proglašenju 25. studenoga Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine propisano da je 25. studeni - Dan državnosti BiH državni praznik, te da tog dana državni organi, poduzeća i druge pravne osobe ne rade.

Ponedjeljak 25. studeni - Dan državnosti Bosne i Hercegovine se kao državni praznik obilježava jedan dan i to na dan državnog praznika, priopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

JP Komunalno Žepče: Pojašnjenje o utuženjima dužnika

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Obzirom na učestale primjedbe korisnika komunalnih usluga a koji neredovito plaćaju dospjele račune i bivaju utuženi zbog toga, dajemo pojašnjenje o procesu utuženja dužnika.

Kao i svako ozbiljno poduzeće, tako i naše, vodi računa da se ispostavljeni računi plate na vrijeme kako bi mogli izvršiti svoje financijske obveze prema državi, uposlenicima i našim dobavljačima (porezi, doprinosi, plaće, struja, gorivo, telefon, ugalj, klor, održavanje vozila, oprema za održavanje instalacija vodovoda, grijanja i kanalizacije i.t.d..). Ukoliko blagovremeno ne naplatimo naša potraživanja onda nismo u mogućnosti na vrijeme platiti naše obveze pa plaćamo kazne ili zatezne kamate zbog kašnjenja u plaćanju. Obveza Uprave poduzeća je da maksimalno smanji troškove poslovanja, poveća stupanj naplate i brine se o solventnosti i likvidnosti poduzeća.

U percepciji dijela građana, komunalne usluge se smatraju kao nešto što im je država dužna osigurati  a  plaćanje se smatra kao neki namet koji na sve načine pokušavaju izbjeći. Tako se računi za El. energiju, telefon i mobitel plaćaju odmah i bez pogovora a računi za komunalne usluge ostaju zadnji za plaćanje, a često i zaboravljeni.

Naša praksa je da na svakom računu navedemo i neplaćeni dug iz prethodnog razdoblja, s napomenom da taj račun služi i kao opomena za ranije neplaćene račune. Naša obveza je da za svaki neplaćeni račun korisnika utužimo, a to obično činimo tek nakon neplaćanja 2  ispostavljena računa. Prije svakog utuženje dužniku šaljemo OPOMENU  s pozivom za plaćanje duga u zadatom roku i s upozorenjem da će biti utužen ukoliko ne izvrši uplatu duga. Ukoliko se korisnik ne odazove i ne plati dug, isti bude utužen.

Napominjemo da smo, prije utuženja,  spremni na dogovor oko eventualnog produženja roka za plaćanje ili otplate duga na više rata, o čemu s korisnikom potpisujemo Ugovor o odgodi plaćanja u kome se točno definiraju rokovi plaćanja duga. Ovo nije naša obveza ali smo ovu praksu uveli kako bismo pomogli dužnicima koji zaista žele platiti dug ali su u teškoj financijskoj situaciji. Ukoliko se potpisani ugovor ne ispoštuje također slijedi utuženje.

Također, obavještavamo  korisnike koji bezrazložno odbijaju primiti račune ili ih vrate u upravu poduzeća da time nisu riješili svoju obvezu, da će račune i dalje dobijati a da se neplaćeni iznos gomila na njihovoj kartici te će biti predmetom utuženja.

Za sutra najavljena nova isključenja struje na širem području općine Žepče

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Javno poduzeće Elektroprivreda HZ-HB poslovnica Elektro Žepče obavještava potrošače električne energije da će u petak,  22. studenog radi radova, struja biti isključena na trafostanici 10/0,4 Kv "Ljeskovica 1“, „LJeskovica 2“, „Eko“, „Jasmin M“, „Antilop“, i „Dona Lovnic“ u vremenskom periodu od 09,00 do 11, 30 sati.


Istog dana struja će biti isključena i na trafostanici 10/0,4 Kv „Bistrica2“, „Bistrica 1“, „Bistrica- rijeka“ i „Kiseljak“ u vremenskom periodu od 09,00 do 11,30 sati.

U petak, 22.studenog radi radova struja će biti isključena i na trafostanici 10/0,4 Kv  „Smajići“ i „Sarajlići“ u vremenskom periodu od 09,00 do 14,00 sati

Za sva dodatna obavještenja  potrošači se mogu  se obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici Žepče na broj telefona 881- 717 ili 883-134.

Dio Novog Šehera, Bradića, Miščića i Krušika u utorak bez struje

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna


Iz poslovnice Elektro-Novi Šeher obavještavaju potrošače električne energije da će dana 19. 11.2019. godine radi radova biti isključena struja na trafostanici 10/0,4 kV „ Ambulanta“ koja napaja dio Novog Šehera od 10,45- 11,45 sati.


 Isti dan, 19. 11. 2019. Struja će biti isključena i na trafostanici Miščići koja napaja naselja : Gornji Bradići, Miščići i Krušik u vremenu od 13,00 do 14,00 sati.

Za sva naknadna pitanja potrošači se mogu obratiti dežurnoj službi na broj telefona 032 890 013.

Naselja Tatar Budžak, Lupoglav, Milišić, Vinište, Osova i dio Novog Naselja, sutra bez vode

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Iz JP Komunalno Žepče dobili smo obavijest o privremenom prekidu u isporuci vodom koju prenosimo u cijelosti:

 Obavještavamo korisnike gradskog vodovoda da će sutra 19.11.2019. god., radi izvođenja radova na proširenju vodovodne mreže, doći do privremenog prekida u isporuci vode za naseljena mjesta: Tatar Budžak, Lupoglav, Milišić, Vinište, Osova i dio Novog Naselja (iznad objekta ZM Commerce i Salon namještaja "Saturn")

Prekid u isporuci vode će trajati od 10,00 do 13,00 sati.

Korisnike molimo za razumijevanje i strpljenje, poručili su iz JP Komunalno Žepče

Javni oglas o prodaji zemljišta putem licitiranja

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

J A V N I  O G L A S

O  PRODAJI   ZEMLJIŠTA PUTEM  LICITIRANJA  

 

1.  PREDMET PRODAJE

Predmet  prodaje-licitiranja po ovom oglasu je  zemljište označeno sa:

 

-          k.č. 310  zv. „Školsko dvorište“,   zgrada obrazovanja, površine 323 m2 i dvorište površine 1806 m2,  upisana u Pl. 73 KO Ponijevo, DS Korisnik: Općina Žepče  udio 1/1.

   

2.  NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke   ovog oglasa je izgradnja   stambenog ili stambeno poslovnog  objekta.   

 

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna cijena parcele iz točke 1.  ovog oglasa iznosi  11.709,50 KM.

Renta  će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

 

4. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

Parcele koje su predmet licitiranja po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog  radnog dana od 7,0-15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju.

Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

 

5. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITIRANJA

Licitiranje će se održati u zgradi Općine Žepče ured broj 5., dana  28.11.2019. godine, s početkom u 11,00 sati.

6. JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Jamčevina  koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitiranja iznosi 10% od početne cijene.

Iznos jamčevine sudionik licitiranja dužan je uplatiti na  Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: jamčevina na licitiranju.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu.

Neuspjelim sudionicima  licitiranja će iznos uplaćene jamčevine biti vraćen.  Sudioniku koji uspije na licitiranju odnosno kupi licitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u  izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitiranja, koji uspije na licitiranju (kupac), ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog  ugovora   plaća kupac.

Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja  na licitiranju uplatiti iznos od 200,00 KM  na   Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK,   Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „naknada za sudjelovanje  na  licitiranju“.   Ova naknada se ne vraća sudionicima  licitiranja. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemnog ureda.    

 

 

7. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene uplatiti jednokratno u roku od 15 dana od dana potpisivanja  kupoprodajnog  ugovora.

 

8. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.

 

 9. PRAVO SUDJELOVANJA NA LICITIRANJU

Pravo sudjelovanja u postupku licitiranja imaju domaće i strane pravna i fizičke osobe, a u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH.

Ako osoba sudjeluje na licitiranju putem punomoćnika , punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave.

 

10. UVJETI ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju  najmanje dva sudionika.

Ako se na licitiranju javi samo jedan od sudionika, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom  pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

 

11.   DOKUMENTACIJA

 Uz prijavu  na oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

-  Naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.

-  Broj   katastarske čestice,   

-  Fizičke osobe dužne su priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

-  Pravne osobe dužne su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju

    registracije kod drugog nadležnog organa.

-  Uplatnice iz točke 6 oglasa.  

 

12  DOSTAVA PONUDA  

Prijave s potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za  sudjelovanje  na licitiranju parcele k.č. broj  310.   Ne otvarati!

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.

Stranica 4 od 87