Javni poziv za raspored taksi vozila na taksi stajališta na teritoriji općine Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Javni poziv za raspored taksi vozila na taksi stajališta na teritoriji općine ŽepčeI Predmet Javnog poziva

Predmet ovog poziva je raspored taksi vozila na taksi stajalištu u ulici Prva, općina Žepče za 2019.godinu. Broj stajališnih mjesta na taksi stajalištu za koje se raspisuje poziv je 9 (devet).II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju taksi prijevoznici koji ispunjavaju

sljedeće kriterije:

- da su registrirani za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza i da im je to osnovna djelatnost,

- da imaju prebivalište na području općine Žepče najmanje 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva,

- da uredno izmiruju obveze u pogledu plaćanja javnih prihoda,

- da nemaju izrečenu pravomoćnu odluku kojim je određena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza dok ta mjera traje.III Potrebna dokumentacija

Fizička lica

1. Važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksi prijevoza kao osnovne djelatnosti

2. Uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu na teritoriji općine Žepče (CIPS)

3. Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda (ili zaključen sporazum duga u ratama)

4. Uvjerenje nadležnog suda da podnosilac u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.

5. Obrazac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalište.

6. Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na taksi stajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača.

Pravna lica

1. Aktualni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,

2. Prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača za uposlene vozače,

3. Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,

4. Uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza

5. Obrazac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalište.Iznos naknade za korištenje mjesta na taksi stajalištu

Godišnja naknada za korištenje mjesta na taksi stajalištu iznosi 40 KM.IV Ocjena i vrednovanje zahtjeva

Otvaranje, ocjenu i vrednovanje zahtjeva će obaviti Komisija/Povjerenstvo koju imenuje Općinski načelnik. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja zahtjeva će biti objavljeno nakon isteka roka za prijave.V Mjesto, način i rok za podnošenje zahtjeva

Obrazac za podnošenje zahtjeva se može preuzeti u uredu broj 12 ili na info centru Općine Žepče.

Javni poziv ostaje otvoren do 05.10.2018.godine do 1500 sati. Isti će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Žepče, web stranici Općine Žepče i Dnevnom avazu. Zahtjevi se podnose na pisarnicu Općine Žepče u zatvorenim kuvertama sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA RASPORED NA TAKSI STAJALIŠTU- NE OTVARATI“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Preliminarna rang lista rasporeda taksi vozila na će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Žepče i web stranici Općine Žepče.Klikom na linkove ispod možete preuzeti

OBRAZAC ZA PRIJAVU

ZAHTJEV ZA RASPORED

OIP Žepče : Obuka za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora i članove i zamjenike biračkih odbora

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz Općinskog izbornog povjerenstva Žepče dobili smo obavijest o provođenju obuke za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih   odbora i za članove i zamjenike biračkih odbora koju prenosimo u cijelosti:

"Prema odredbama članka 2.19. Izbornog zakona i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici dužni su proći obuku za rad u biračkim odborima.

Nakon obuke predsjednici i zamjenici biračkih odbora će pristupiti testu provjere znanja.

Uspješnim kandidatima na provjeri znanja će biti dodijeljeni certifikati, a imenovani članovi koji ne pristupe obuci ili ne zadovolje na provjeri znanja bit će razriješeni i na njihovo mjesto će biti imenovani drugi kandidati.

Općinsko izborno povjerenstvo/ komisija će organizirati obuku predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u dva termina kako slijedi:

24./ponedjeljak/ 09.2018. godine sa početkom u 16.00 sati za članove i zamjenike biračkih odbora za prvu grupu (biračka mjesta od 1-20).

26./srijeda/ 09.2018. godine s početkom u 16.00 sati za članove i zamjenike biračkih odbora za drugu grupu ( biračka mjesta od 21-38, BM 501 i mobilni timovi).

27./četvrtak/ 09.2018. godine s početkom u 16.00 sati za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora ( biračka mjesta od 21-38, BM 501 i mobilni timovi).

Testiranje odabranih kandidata će se izvršiti isti dan nakon završene obuke članova biračkih odbora. Obuka će se održati u zgradi Doma kulture, kino sala Doma kulture", kaže se u obavijesti OIP koje potpisuje predsjednik Kemal Efendić.

Obnovljeni Javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godine iz grant sredstava Vlade ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz Biroa rada Žepče dobili smo obavijest o obnovljenom Javnom pozivu za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini iz grant sredstava Vlade ZDK u kojoj se kaže:


-S obzirom na to da je po prethodnom Javnom pozivu, objavljenom 04.07.2018. godine putem oglasne ploče, internet stranice Službe:  www.zdk-szz.ba , te internet stranice Vlade ZDK: www.zdk.ba, ostalo neutrošenih sredstava za zapošljavanje pripravnika, obavještavamo zainteresirane poslodavce da se od danas, 20.09.2018. godine, mogu prijaviti na obnovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinanciranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini iz grant sredstava Vlade ZDK.

Obnovljeni Javni poziv će biti otvoren do utroška neiskorištenih sredstava.

Zainteresirani poslodavci se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem prijave (aplikativnog formulara) na Program, koju će moći preuzeti na internet stranici Službe: www.zdk-szz.ba.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem Programa radi eventualnog sudjelovanja.

Prijave na Javni poziv s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u Službu putem nadležnih općinskih biroa rada s naznakom „Prijava na Javni poziv za sudjelovanje  u Programu sufinanciranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018./2019. godini ili direktno na adresu Službe: Adolfa Goldbergera 6, Zenica", kaže se u obavijesti koju smo dobili iz Biroa rada u Žepču.

JP Komunalno Žepče: Mogući zastoji u isporuci vodom

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz JP Komunalno Žepče obavještavaju korisnike gradskog vodovoda o radovima koji su u tijeku zbog kojih može povremeno dolaziti do prekida u isporuci pitkom vodom. Obavijest prenosimo u cijelosti.

"Obavještavamo korisnike gradskog vodovoda da su u okviru MEG projekta u tijeku radovi na poboljšanju usluga vodosnabdijevanja na širem području Općine Žepče, i to:

Izgradnja vodovoda Vinište,

Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda Opšenik,

Sanacija vodovodne mreže u Orahovici,

Sanacija vodovodne mreže u Ciglanama,

Izgradnja i opremanje 27 mjernih šahtova na ograncima cjevovoda, u Žepču i okolnim naseljenim mjestima.

Navedeni radovi zahtijevaju povremene prekide u isporuci vode za područja u kojim se izvode radovi. Zbog složenosti radova, čestih oštećenja vodovodne mreže od strane izvođača radova i istovremenog rada na više lokacija nije moguće točno predvidjeti vrijeme i dužinu prekida u isporuci vode.

Niti jedan prekid u isporuci vode ne bi trebao biti duži od 60 minuta.

Korisnike molimo za razumijevanje, strpljenje i suradnju. Radovi bi trebali biti okončani do kraja listopada 2018. godine", poručili su iz Komunalnog u Žepču.

Počinje s radom Rukometna akademija Rukometnog kluba Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Rukometni klub Žepče vrši upis polaznika u Rukometnu akademiju.


Upisati se mogu djevojčice i dječaci uzrasta 6, 8 i 10 godina, odnosno 2004., 2006. i 2008. godište.


Više informacija mogu se dobiti od koordinatora akademije prof. Josipa Klarića na broj telefona: 063 470 816.

Raspisan natječaj za dodjelu javnih priznanja općine Žepče za 2018. godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Temeljem članka 19. Odluke o javnim priznanjima općine Žepče/“ Službeni glasnik općine Žepče“, broj : 5/10,Općinski načelnik raspisuje natječaj za dodjelu javnih priznanja općine Žepče za 2018. godinu.

Natječaj se objavljuje povodom 14. listopada/oktobra- Dana općine Žepče u 2018. godini za dodjelu javnih priznanja Općine Žepče: Nagrada Općine Žepče za životno djelo Godišnja nagrada Općine Žepče.

Nagrada Općine Žepče za životno djelo javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće koje je ostvarila tijekom svoga radnog vijeka iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti, a takva postignuća su od osobitog značaja za razvitak i ugled općine Žepče.

Nagrada Općine Žepče za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi državljaninu Bosne i Hercegovine. Godišnje se može, u pravilu, dodijeliti jedna Nagrada Općine Žepče za životno djelo. Godišnja nagrada Općine Žepče je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuće i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled općine Žepče, a naročito za uspjeh iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za općinu.

Godišnja nagrada Općine Žepče koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje, odnosno doprinos rezultat njihovog zajedničkog rada, dodjeljuje se svakom pojedincu u grupi ponaosob. Godišnja nagrada Općine Žepče je javno priznanje koje se dodjeljuje za postignuće iz gore navedenih oblasti koja su ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se Godišnja nagrada Općine Žepče dodjeljuje. Svake godine se može, u pravilu, dodijeliti jedna, a u iznimnim slučajevima dvije Godišnje nagrade Općine Žepče.

Način predlaganj

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja upućuju se Odboru za dodjelu javnih priznanja Općine Žepče. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se daju prijedlozi za dodjelu javnih priznanja, te prosudbu postignutih rezultata i vrstu javnog priznanja. Pisanom prijedlogu prilaže se odgovarajuća dokumentacija: objavljen rad, analiza, prikaz, recenzija, kritika i dr.

Na zahtjev Odbora predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentacije.

Natječaj ostaje otvoren do 27.09.2018. godine.

Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzeti u razmatranje.

Page 55 of 116