Obavještenje o otvaranju drugog Javnog poziva FZZZ za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja za 2018. godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Federalni zavod za zapošljavanje će sutra,  04.09. 2018. godine u 8,00 sati objaviti Javni poziv za učešće u Programe sufinanciranja zapošljavanja 2018 ( osim za Program Tražim poslodavca 2018) kao i drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2018.

Nezaposlene osobe i poslodavci mogu da se upoznaju sa sadržajem mjera, kao i da apliciraju na iste na  stranici http://fzzz.ba/projekti/program-sufinansiranja-zapoljavanja-2018-2, za  Programe sufinanciranja samozapošljavanja2018, dok za Program sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2018 na linku http://fzzz.ba/projekti/program-sufinansiranja-samozapoljavanja-start-up-2018-2.

Javni natječaj – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2018. godinu po Projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

I PREDMET NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera-grant po Projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 5/18).

II CILJEVI PROJEKTA, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Ciljevi projekta:

Stimuliranje učenika da se obrazuju za obavljanje djelatnosti deficitarnih zanimanja.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Imovinsko stanje učenika;
uspjeh u prethodnoj godini školovanja;
dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Učenici koji će se u školskoj 2018./2019. godini školovati u srednjim stručnim školama za deficitarna zanimanja.

Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne uprave posebno i odluka mora biti objavljena u službenom glasilu jedinice lokalne uprave.

III PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

NAPOMENA:

Učenici koji do završetka ovog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU

Podnosioci prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava po ovom projektu.

Smjernice za podnosioce prijava i sva potrebna dokumentacija po ovom projektu mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba

V EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA

Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu s kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava. Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog natječaja u “Službenim novinama Federacije BiH” i na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave s odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

dr. Ante Starčevića bb (Hotel “Ero”) 88000 Mostar,

s naznakom:

Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Na poleđini kuverte obvezno navesti:

ime podnositelja prijave;
adresu i kontakt telefon:

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno do 14.09.2018. godine (petak).

Obavijest za korisnike dječjeg doplatka Općine Žepče

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz JU Centar za socijalni rad Žepče, obavještavaju se svi korisnici koji ostvaruju pravo na dječji doplatak da je počela obnova dokumentacije te da to učine najkasnije do 30.11. 2018. godine.

Korisnici dječjeg doplatka su dužni dostaviti dokaze o primanjima kako bi izvršili obnovu dokumentacije. Osobe koje su u radnom odnosu trebaju dostaviti platne liste, dok osobe koje nisu u radnom odnosu trebaju dostaviti uvjerenje s Biroa rada Žepče( ako je kućanica/domaćica treba dostaviti kopiju zdravstvene knjižice).

Za djecu koja imaju 15 godina i redovno pohađaju školu/studiraju potrebno je dostaviti uvjerenje za školsku/studijsku 2018/19 godinu.

Djeca koja su završila školovanje potrebno je dostaviti uvjerenje s Biroa za zapošljavanje kako bi se izveli iz prava.

Osobe koja ne vrijeme ne izvrše obnovu dokumentacije, pravo na dječji doplatak im prestaje.

Za sve informacije i upite možete se obratiti na broj: 880-588

 

Obavještenje o zabrani sudjelovanja na tradicionalnoj Smotri ovčarstva na Vučjoj planini u dane 24.-26.08.2018.godini

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz Službe za gospodarstvo općine Žepče uputili su obavijest poljoprivrednim proizvođačima-ovčarima s područja općine Žepče koju prenosimo u cijelosti:

„Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači-ovčari s područja općine Žepče da je općina Žepe dobila od općine Teslić dopis broj 02-014-445/2018 kojim, zbog pojave širenja bruceloze u stadima ovaca, zabranjuju sudjelovanje na tradicionalnoj Smotri ovčarstva na Vučjoj planini u dane 24.-26.08.2018.godini svim poljoprivrednim proizvođačima-ovčarima koji nemaju potrebnu dokumentaciju o izvršenom veterinarskom nadzoru nad stadima .

Kao razlog zabrane navode ,da je praćenjem zdravstvenog stanja stada i informacijama, nedvojbeno utvrđeno da je došlo do pojave i širenja bolesti bruceloze u stadima ovaca i na području općine Žepče, te se u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja i suzbijanja širenja bolesti poduzima navedena mjera”, stoji u obavijesti iz Službe za gospodarstvo općine Žepče.

Glazbena škola „Katarina Kosača Kotromanić“: Nastava u osnovnoj glazbenoj školi kreće 10. rujna

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz Glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ obavještavaju učenike o odgađanju početka nastave za svoje osnovnoškolce.


"Odlukom školskog odbora Glazbene škole “Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče nastava u osnovnoj glazbenoj školi kreće 10. rujna 2018 godine, dok nastava u srednjoj glazbenoj školi kreće redovito 3.rujna 2018 godine.

Napomena: Nastava u osnovnoj glazbenoj školi će biti produžena pet radnih dana u mjesecu lipnju 2019 godine", kaže se u obavijesti iz uprave Glazbene škole u Žepču.

Bitne činjenice o brucelozi – kako dolazi do obolijevanja, kako se provode mjere zaštite i gdje evidentirano najviše oboljelih u ZDK i cijeloj BiH

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Proteklih dana intenzivirani su medijski napisi o opasnosti od oboljenja i ekspanziji broja oboljelih od bruceloze na području Zeničko – dobojskog kantona, Federacije BiH i cijele države BiH.

Stručnjaci Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), iz oblasti veterinarstva i javnog zdravlja, zajedno su napravili niz preporuka, smjernica i obavezujućih pozitivnih praksi. Cilj im je da bi se izbjeglo oboljenje, pogotovo u periodu intenziviranog klanja i obrade mesa stoke podložne zarazi i bolesti bruceloze, uoči Kurban-bajrama.

Sve informacije o zdravstvenom aspektu klanja i pripremanja kurbanskog mesa dostupne su u brošurama, lecima, plakatima, te online na internet stranici INZ.ba.

Podaci i odgovori rezultat su „One health“ (Jedno zdravlje) sveobuhvatnog pristupa stručnjaka Instituta za zdravlje, koji preferiraju i promoviraju koncept da nije moguće osigurati zdravlje stanovnika, ako se prethodno ne osigura zdravlje životinja i bilja, koje se koristi za ishranu ljudi.

Prema podacima nadležnih u Kantonalnoj bolnici Zenica, na opservaciji i liječenju u ovoj ustanovi je smješteno oko 30 osoba oboljelih od bruceloze, od čega je polovina broja oboljelih s područja općina Zeničko-dobojskog kantona, dok su preostali s područja Srednjobosanskog kantona.

Prenošenje konzumiranjem neobrađenih proizvoda

Obolijevanje ljudi od bruceloze je direktno povezano s obolijevanjem životinja. Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka, nego samo sa životinje na čovjeka, i to korištenjem neobrađenog mlijeka i proizvoda od neobrađenog mlijeka ili direktnim kontaktom čovjeka s tkivima ili sekretom koji potječu od inficiranih životinja preko otvora na koži i konjunktiva. Ovo je bitno zbog mogućeg obolijevanja osoba koje se bave klanjem ili obradom mesa stoke, navode u INZ-u.
Posljedice bruceloze mogu biti višemjesečne zdravstvene komplikacije, u pravilu šest do devet mjeseci. Bruceloza može uzrokovati komplikacije kao što su meningoencefalitis i endokarditis (bolesti mozga i srca), koje zahtijevaju trojnu terapiju. I kod pacijenata kojima je ordinirana odgovarajuća terapija, odgovarajući vremenski period, postoji opasnost od pojave povratka bolesti.

Bez obzira gdje osoba radi, može oboljeti od bruceloze kod kuće, bližoj ili daljoj okolini. Potrebno je naglasiti da opasnost od konzumiranja mliječnih proizvoda postoji samo korištenjem neprokuhanog mlijeka i proizvoda, dok su pasterizirani (termički obrađeni) proizvodi iz mljekara koje provode potrebne procedure potpuno neškodljivo s ovog aspekta mogućeg oboljenja.

Gdje su zabilježena oboljenja od bruceloze

Bruceloza jedna od glavnih i najraširenijih zoonoza u svijetu Bruceloza se u ovim krajevima pojavila još 2000. godine i od tad je stalno prisutna u FBiH, pa tako i u Zeničko-dobojskom kantonu, odnosno radi se o oboljenju s periodima povećanja oboljelih ili smanjenjem broja oboljelih. Pitanje bruceloze koje je veoma kompleksno i treba ga sistemski rješavati.
Samo prisustvo bruceloze u razvijenijim državama, kao što su Italija ili Grčka. govori u prilogu tome koliko je to kompleksno pitanje koje zaslužuje konstantnu pažnju i djelovanje. Procjenjuje se da od ove bolesti svake godine u svijetu oboli oko 500.000 ljudi, od čega oko 20.000 otpada na Europu.

Prema podacima kojima raspolaže Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na području Bosne i Hercegovine u prvih šest mjeseci 2018. godine prijavljeno je 76 žarišta bruceloze na farmama ovaca i koza, te na 25 farmi goveda, za razliku od situacije 2008. godine kada je utvrđena kulminacija bruceloze na području BiH i prijavljeno 1.583 žarišta bruceloze kod malih preživača i 185 žarišta bruceloze kod goveda, podaci su Ureda za veterinarstvo BiH.

Naglašeno je da su žarišta bruceloze prijavljena za Federaciju BiH na području Unsko-sanskog, Srednjobosanskog, Zeničko - dobojskog, Tuzlanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Kantona Sarajevo, za Republiku Srpsku na području općina Bratunac, Istočno Sarajevo, Kneževo, Milići, Mrkonjić Grad, Srbac, Prnjavor, Teslić i Vlasenica, te na području Brčko distrikta BiH.

Žarišta bruceloze su iz gradova odakle su stigle prijave oboljenja, a prijave oboljelih od bruceloze u Zeničko-dobojskom kantonu dobili smo iz općina Kakanj, Visoko, Žepče, Zavidovići, Tešanj i Grada Zenica.

Preventivne mjere

Među preventivnim mjerama koje su usmjerene na sprječavanje prijenosa oboljenja na ljude, jedan od najvažnijih je pasterizacija – termička obrada mlijeka. Konzumacija sirovog mlijeka i sira pripremljenog od termički neobrađenog mlijeka ovaca i koza smatra se najčešćim izvorom zaraze ljudi.

Zdravstveno prosvjećivanje seoskog stanovništva, stočara i zemljoradnika, ali i opće populacije s ciljem podizanje nivoa znanja o načinima prenošenja oboljenja znatno doprinosi smanjenju prijenosa oboljenja na ljude.

Bruceloza kao profesionalno oboljenje se češće javlja u dobnoj grupi od 20 do 40 godina, kada češće obolijevaju muškarci nego žene, osim u nekim područjima gdje žene češće pomažu pri donošenju na svijet mladih (janjenju, jarenju) pa one češće i obolijevaju. U općoj populaciji obolijevaju osobe oba spola, a najmanji broj oboljelih se registrira u dječjem uzrastu kad se obično radi o blagim formama.

Najveći broj infekcija i oboljenja ljudi nastaje krajem zime i početkom proljeća što je vezano za rad sa stokom (nakon abortusa ovaca i koza, odnosno janjenja i jarenja). Zbog netipične kliničke slike bruceloza često više mjeseci ostaje nedijagnosticirana.


U slučaju sumnje i potvrde bruceloze kod životinja, nadležni veterinarski inspektor nalaže mjere u skladu s odredbama Pravilnika o mjerama kontrole bruceloze malih preživača i Pravilnika o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda i svinja.

U skladu s navedenim propisima nadležni veterinarski inspektor pored ostalih mjera nalaže da se sve životinje kod kojih je potvrđena bruceloza moraju uputiti na sanitarno klanje ili se nad njima vrši eutanazija i neškodljivo uklanjanje leševa, navode iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Page 67 of 126