Elektro-Žepče: Zbog radova na mreži najavljena isključenja struje

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

JP Elektroprivreda „HZ – HB“ DP Centar, poslovnica „Elektro – Žepče“ obavještava potrošače električne energije, da će zbog radova, dana, 02.10.2017. godine, struja biti isključenja:

Read more: Elektro-Žepče: Zbog radova na mreži najavljena isključenja struje

II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Read more: II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2017. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Poziv malim i srednjim poduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na projektima unapređenja teh. opremljenosti i obuka za pre/dokvalifikaciju

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno financira Europska unija (EU), objavljuje se Poziv malim i srednjim poduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za potrebnu radnu snagu u 2017. i 2018. godini.

Read more: Poziv malim i srednjim poduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na projektima unapređenja teh. opremljenosti i obuka za pre/dokvalifikaciju

Javni poziv za prijavu projekata u Bazu projekata općine Žepče za potrebe izrade nove Strategije razvoja općine Žepče za period 2017.-2027.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U skladu sa Odlukom načelnika općine Žepče broj  01–02 –101/17 od 21.07.2017., Općina je pristupila izradi Strategije razvoja općine Žepče za period 2017 – 2027. Riječ je o dokumentu čiji će sadržaj u velikoj mjeri doprinijeti izgledu, aktivnostima i kvalitetu života i rada na području općine Žepče u narednih 10 godina.

Read more: Javni poziv za prijavu projekata u Bazu projekata općine Žepče za potrebe izrade nove Strategije razvoja općine Žepče za period 2017.-2027.

JP Komunalno Žepče: Informacija o problemima u vodosnabdijavanju

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

S obzirom na to da je posljednjih dana došlo do značajnog pogoršanja kvalitete vode u gradskom vodovodu već ranije smo korisnike putem javnih medija obavijestili da voda u gradskom vodovodu nije za piće.
Imajući u vidu interes javnosti smatramo za potrebno da opširnije obrazložimo o čemu se radi.

Read more: JP Komunalno Žepče: Informacija o problemima u vodosnabdijavanju

Page 70 of 102