Poziv malim i srednjim poduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na projektima unapređenja teh. opremljenosti i obuka za pre/dokvalifikaciju

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno financira Europska unija (EU), objavljuje se Poziv malim i srednjim poduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za potrebnu radnu snagu u 2017. i 2018. godini.

Opširnije...

Gama Electronic uskoro na novoj adresi

Iz „Gama Electronic“ obavještavaju poslovne partnere i kupce, da maloprodajni objekt „Gama Electronic“, na adresi Zenički put bb, od 2. listopada 2017. prestaje s radom zbog preseljenja u nove prostorije na adresi Bukovik bb.

Opširnije...

Javni poziv za prijavu projekata u Bazu projekata općine Žepče za potrebe izrade nove Strategije razvoja općine Žepče za period 2017.-2027.

U skladu sa Odlukom načelnika općine Žepče broj  01–02 –101/17 od 21.07.2017., Općina je pristupila izradi Strategije razvoja općine Žepče za period 2017 – 2027. Riječ je o dokumentu čiji će sadržaj u velikoj mjeri doprinijeti izgledu, aktivnostima i kvalitetu života i rada na području općine Žepče u narednih 10 godina.

Opširnije...

Stranica 8 od 41