JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 

 

I.                   Predmet poziva

Predmet ovog poziva je dodjela subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba s područja općine Žepče, koji će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2016.godinu - Transfer za samozapošljavanje. Pojedinačno iznosi sredstava za samozapošljavanje iznosit će maksimalno do 3.000,00 KM.

 

II.                Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju sva nezaposlena osobe koja imaju prebivalište na području općine Žepče, a koji se nalaze najmanje 30 dana na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa rada Žepče. Sredstva odobrena po ovom pozivu mogu se koristiti za financiranje obrta, ugostiteljske i trgovinske djelatnosti koje nakon odobravanja subvencije moraju poslovati najmanje 12 mjeseci.

 

III.             Kriteriji

Financijska potpora namijenjena je poticanju samozapošljavanja a kriteriji na osnovu kojih će se bodovati pristigle prijave su sljedeći:

-          Socijalno ekonomska situacija domaćinstva,

-          Pripadnost kategoriji osoba s posebnim potrebama, civilni invalidi iznad 60%,

-          Mladi do 35 godina,

-          Prednost pri dodjeli ostvaruju proizvodnja i zanatstvo,

-          Na javni poziv ne mogu aplicirati poljoprivredni proizvođači jer ostvaruju poticaj po drugom osnovu.

 

IV.             Sadržaj potrebne dokumentacije

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

-          Popunjen aplikacijski obrazac

-          Uvjerenje o nezaposlenosti (Biro rada Žepče)

-          Ovjerena kopija osobne iskaznice

-          Obavještenje o prebivalištu (CIPS)

-          Uvjerenje Porezne uprave da podnositelj zahtjeva kao i članovi domaćinstva nemaju registriranu poslovnu djelatnost i neizmirene obveze po bilo kom osnovu

-          Kućna lista (Općina)

-          Dokaz o prihodima svih članova domaćinstva

-          Ostali dokazi i preporuke (Rješenje o invalidnosti, preporuke, certifikati, diplome, ponuda o poslovnoj suradnji i sl.)

-          Izjava podnositelja da će djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci.

 

 

 

V.                Vrednovanje projekata  

Vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava na Javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta, te izvješće dostavlja Općinskom načelniku koji odlučuje o korisnicima proračunskih sredstava za potporu samozapošljavanju.

 

VI.             Mjesto, način i rok za podnošenje prijava

Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom obrascu – Biznis plan – koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Žepče, ili klikom na link ispod.

APLIKACIJSKI OBRAZAC

IZJAVA

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte Općinskom načelniku općine Žepče,         ul. Stjepana Radića br.2  72230 Žepče, s obaveznom napomenom „Za javni poziv - potpora samozapošljavanju“.

 

Javni poziv ostaje otvoren do 31.03.2016.godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Krivaja Mobel: Poziv radnicima da se odazovu na posao

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

PD „Krivaja Mobel“ d.o.o. iz Zavidovića, putem javnog poziva, poziva sve radnike da se obvezno jave u Upravu Društva dana 29. veljače 2016. godine, prostorije Namještaj I u Zavidovićima, u vremenu od 9.00 do 12.00 sati zbog njihove evidencije i nastavka proizvodnje te njihovog radnog angažmana.

Opširnije:Krivaja Mobel: Poziv radnicima da se odazovu na posao

Info dan o programu zapošljavanja FZZZ 2016.

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Razvojna agencija Žepče u suradnji sa Službom za zapošljavanje ZDK – Biro rada Žepče, i Službom za gospodarstvo i financije općine Žepče organiziraju Info dan o Programu sufinanciranja zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje 2016. koji će se održati u srijedu, 24.02.2016. godine u 13:00 sati u dvorani Općinskog Vijeća Žepče (Dom kulture, prizemlje, Ulica Prva bb.)

Opširnije:Info dan o programu zapošljavanja FZZZ 2016.

Stranica 75 od 84