Objavljen natječaj za upis u pripremni i prvi razred Osnovne glazbene škole “Katarina Kosača Kotromanić”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

GLAZBENA ŠKOLA “KATARINA KOSAČA KOTROMANIĆ” ŽEPČE OBJAVLJUJE     
 N A T J E Č A J
ZA UPIS UČENIKA U PRIPREMNI I  PRVI RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE,
      ZA ŠKOLSKU 2016./2017. GODINU

Read more: Objavljen natječaj za upis u pripremni i prvi razred Osnovne glazbene škole “Katarina Kosača Kotromanić”

 Federalni zavod za statistiku na području općine Žepče provodi anketu o radnoj snazi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na području općine Žepče, od 11. do 24. travnja ove godine, sukladno Programu i Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriju općine Žepče provest će se Anketa o radnoj snazi.

Read more:  Federalni zavod za statistiku na području općine Žepče provodi anketu o radnoj snazi

Page 78 of 89