Za srijedu najavljena nova isključenja električne energije, bez struje potrošači s trafostanice Ljeskovica 2 i Vinište 3 - brdo

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

JP Elektroprivreda „HZ – HB“ DP Centar, poslovnica „Elektro – Žepče“ obavještava potrošače električne energije, da će zbog radova,srijedu   04.09.2019. god. radi radova
biti isključena struja  na  :


Trafostanici 10/0,4 Kv Vinište 3- brdo od 10, 30 do 12,00 sati

Isti dan radi radova struja će biti isključena i na

Trafostanici 10/0,4 Kv Ljeskovica 2 od 12,30 do 14,00 sati.

Za sva naknadna obavještenja potrošači se mogu obratiti  dežurnoj  službi u radnoj  jedinici  Žepče na telefon broj  881-717 iii 883-134.

Najavljena isključenja struje za ponedjeljak!

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Poslovnica "Elektro - Žepče" obavještava potrošače električne energije da će zbog radova u ponedjeljak 26. kolovoza 2019. godine doći do isključenja struje na trafostanicama :

  • TS 10/0,4 kV Galanterija koja napaja zgradu Elektroprivrede , Zgradu Invalida, Proming , Hotel Jeleč, naselja Preko i Hrastuša, kotlovnica firme Komunalac u vremenu od 10:00 - 11:30 sati. 
  • TS 10/0,4 kV Matinski Vis (repetitori na Matinskom Visu) u vremenu od 08:30 - 14:00 sati. 

Zbog isključenja na Matinskom Visu program Radio Žepča u vremenskom periodu od 08:30 - 14:00 sati moći ćete pratiti samo na frekvenciji od 88,2 MHz-a! 

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici u Žepču na brojeve telefona 881-717 i na 883-134.

JP Komunalno Žepče: Povlastice za korisnike odvoza i zbrinjavanja otpada

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Odlukom Općinskog Vijeća Žepče o načinu obračuna usluga prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada od 27.06.2019. god. predviđene su određene pogodnosti (povlastice) za pojedine kategorije korisnika odvoza i zbrinjavanja otpada i to:

- Domaćinstva s 1 ili 2 člana koja žive od  jedne minimalne mirovine umjesto 6,00 KM plaćat će 5,00 KM/mjesečno. (Dokaz: Fotokopija zadnjeg čeka od mirovine, potvrda izdata od predsjednika Vijeća Mjesne Zajednice),

- Obitelji s 4 ili više djece umjesto 10,00 KM plaćat će 7,00 KM/mjesečno. (Dokaz: Kućna lista, potvrda izdata od predsjednika Vijeća Mjesne Zajednice),

- Redoviti studenti koji studiraju van ZE-DO Županije se ne ubrajaju u broj članova domaćinstva. (Dokaz: Potvrda sa fakulteta).

Zbog mogućnosti korištenja povlastica, svi korisnici koji smatraju da imaju pravo koristiti naprijed navedene povlastice obvezni su dostaviti dokaze u JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče radi evidentiranja i provjere. Krajnji rok za dostavu dokaza je 15.09.2019. god. Korisnici koji ne dostave tražene dokaze neće ostvariti povlastice sve do dostave dokaza.

Najavljena isključenja struje za petak 23. 08

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Poslovnica Elektro Žepče: Obavještavaju se potrošači električne energije da će dana 23. 08. 2019. godine radi radova do isključenja doći na Trafostanici  10/0,4 Kv koja napaja mjesta Donje Ravne i dio Ljubne do Gatera, Vitlaci,  Vitlaci 2 i Repetitor Matinski Vis i to od 8:30- 14:00 sati. 

Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti dežurnoj službi u radnoj jedinici u Žepču na brojeve telefona 881-717 i na 883-134. 

Danas uplata 4. redovne rate stipendije za djecu braniteljske populacije

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ministarstvo financija Zeničko – dobojskog kantona, danas će uplatiti redovnu ratu stipendije za djecu iz reda braniteljske populacije.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je gradskim/općinskim službama za braniteljsko-invalidsku zaštitu u ZDK-u danas uplatila četvrtu ratu stipendija za 2.232 korisnika stipendija za studijsku 2018/2019. godinu u iznosu od 304.200,00 KM. Nadležne gradske/općinske službe će izvršiti isplatu sredstava korisnicima stipendija.

U Proračunu Kantona za 2019. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 2.433.600,00 KM.

"Visina stipendija za prvu godinu je 800,00 KM, a za drugu i ostale godine studija te prvu i drugu godinu drugog ciklusa 1.200,00 KM. Nastojat ćemo da održimo kontinuitet i da svaki mjesec bude izvršena isplata jedne rate stipendije", rekao je Fahrudin Čolaković, ministar za braniteljska pitanja ZDK.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

-Grad Zenica - 70.850,00 KM, 

-Općina Breza - 13.650,00 KM,

-Općina Doboj Jug - 8.200,00 KM,

-Općina Kakanj - 28.000,00 KM,  

-Općina Maglaj - 20.550,00 KM,

-Općina Olovo - 13.300,00 KM,

-Općina Tešanj - 23.950,00 KM,

-Općina Usora - 6.850,00 KM,

-Općina Vareš - 10.800,00 KM. 

-Općina Visoko - 38.250,00 KM,

-Općina Zavidovići - 36.550,00 KM,

-Općina Žepče - 33.250,00 KM.

Po prvi put u dugogodišnjem radu Ministarstva za braniteljska pitanja, stipendije su dobili svi studenti koji su aplicirali na natječaj i koji su ispunjavali uslove.

Uplata obuhvata redovni i samofinancirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

Nadležne gradske/općinske službe će izvršiti isplatu sredstava korisnicima stipendija.

Škola plivanja u Žepču

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Udruga pedagoga tjelesne i zdravstvene kulture Žepče organizira Ljetnu školu plivanja za djecu uzrasta od 5 do 12 godina.

 

Ljetna škola plivanja  bit će organizirana na bazenima California u periodu od 26.08 do 30. 08. 2019. godine.

Prijave kao i sve dodatne informacije na broj telefona: 063 411 941.

Stranica 10 od 87