Žepče: Obavijest o podjeli rješenja o dodjeli braniteljske stipendije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obavještavaju se studenti, korisnici braniteljske stipendije,  da će se dana 10.03.2020. (utorak) u 11,00 sati u kino dvorani Doma kulture u Žepču , izvršiti podjela rješenja za 255 studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za studijsku 2019./2020.godinu, o strane ministra za boračka pitanja i savjetnika premijera Zeničko-dobojskog kantona.


Prilikom preuzimanja rješenja svi studenti su obavezni imati indeks i osobnu/ ličnu kartu kao identifikacioni dokument. Oni studenti koji ne budu u mogućnosti taj dan preuzeti rješenje, isto će moći u roku od narednih sedam (7) dana preuzeti u Ministarstvu za boračka pitanja kantona.


Za studente koji studiraju van granica Bosne i Hercegovine, isto može preuzeti roditelj uz ovjerenu punomoć.

U Četvrtak bez električne energije naselja Komšići, Cerije i Čusto Brdo

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Javno poduzeće Elektroprivreda HZ-HB, poslovnica Elektro Novi Šeher, obavještava potrošače električne energije da će u četvrtak, 05. ožujka, radi radova na elektroenergetskom postrojenju DV 10 kV Liješnica- Bradići biti isključena struja na: TS Mlin, TS Komčići, TS Cerije,  TS Čusto Brdo -Luke i   TS Čusto Brdo od  08,00 - 14,00  sati

Za sva naknadna obavještenja  potrošači se mogu  obratiti  dežurnoj  službi u poslovnici Elektro  Novi Seher na telefon broj  032 I 890 013

Za ponedjeljak najavljena nova isključenja električne energije

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Javno poduzeće Elektroprivreda HZ-HB, poslovnica Elektro Novi Šeher, obavještava potrošače električne energije da će u ponedjeljak,   09.03.2020. god. radi radova na elektroenergetskom postrojenju DV 10 kV Liješnica- Bradići biti isključena struja na:TS Mlin, TS Komšići, TS Cerije,  TS Čusto Brdo -Luke,  TS Čusto Brdo, TS Ljubatovići   2,
Ljubatovići    1, TS Jezero,  TS Ponijevo  hrast, TS Ponijevo  2, TS Ponijevo  škola od    08,00 -    08,30  sati i od    14,00 -    14,30 sati.


Za sva naknadna obavještenja  potrošači se mogu  obratiti  dežurnoj  službi u poslovnici Elektro  Novi Seher na telefon broj  032 I 890 013.

JU Dom zdravlja: Zbog gripe odgađaju se obvezna cijepljenje u Žepču

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz JU " Dom zdravlja  sa stacionarom" Žepče dobili smo informaciju o odgađanju obveznih vakcinacija/cijepljenja koju prenosimo u cijelosti:


Na osnovu člana 55. Statuta JU "Dom zdravlja sa stacionarom " Žepče, Ravnateljica JU"Dom zdravlja sa stacionarom Žepče" donosi Odluku o odgađanju obaveznih vakcinacija/ cijepljenja.


Nalaže se Službi za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske djece da zbog epidemije gripe sve obavezne vakcinacije/cijepljenja odloži do 16.03. 2020. godine.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Natječaj Podružnice Žepče za dodjelu stipendija za dodiplomske studije za akademsku 2019./2020. godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Temeljem Statuta Hrvatskog kulturnog društva “Napredak” Podružnica Žepče, Upravni odbor  je  na V. sastanku, održanog 17.2.2020. godine u Žepču donio odluku prema kojoj 6.3.2020. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za dodiplomske studije za akademsku 2019./2020. godinu

HKD “Napredak” Podružnica Žepče dodjeljuje ukupno tri stipendije i to:

I.– Jedna (1) stipendija za studente viših godina studija koji nisu apsolventi, koji nisu ponavljali godinu,

Stipendija iznosi 1.200,00 KM za godinu dana.

II.– Jedna (1) stipendija za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu,

Stipendija iznosi 1.200,00 KM za godinu dana.

III.– Jedna (1) stipendija za studente koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji, neovisno od godine studija

Stipendija iznosi 1.200,00 KM za godinu dana.

Upravni odbor HKD “Napredak” Podružnice Žepče zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak.

Uz zamolbu za stipendije HKD “Napredak” podružnica Žepče potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– životopis;
– motivacijsko pismo;
– rodni list studenta;
– potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;
– kopija članske iskaznice HKD Napredak i/ili potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka (ako ista postoji);
– potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2019./2020. godini;
–ovjereni prijepis ocjena u dosadašnjem školovanju; za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;
–druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.

Uz zamolbu za stipendiju iz točke III. za studente koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji, potrebno je u gore pobrojane dokumente priložiti i:

– izvod iz matične knjige umrlih, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za učenike bez jednog ili oba roditelja) i/ili  potvrda iz Službe za zapošljavanje, odnosno ček PIO/MIO (za učenike čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen), i/ili
–potvrda Centra za socijalnu skrb o smještaju u odgovarajuću ustanovu ili udomiteljsku obitelj ili potvrdu o dodijeljenom skrbniku studentu bez jednog ili oba roditelja, i/ili preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdanog od strane zavoda za mirovinsko osiguranje (studenti s tjelesnim oštećenjima);
–kućna lista (za višečlane obitelji, s troje i više djece);
–potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2019. godinu za članove kućanstva;
–druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.

Rok za prijave na natječaj je 31.03.2020. godine.

Prijavu s dokumentima dostaviti osobno u ured HKD “Napredak” Podružnica Žepče (u Domu kulture u Žepču) subotom u 12 sati ili preporučeno poštom na adresu:

Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” Podružnica Žepče
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Sarajevska 1
72230 Žepče
Bosna i Hercegovina

Ako imate pitanja ista možete uputiti na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na broj telefona: 063 957 295, 063 115 142

Poziv na stručno savjetovanje

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Udruženje poslovnih žena u BiH, u partnerstvu s Općinom Žepče i Razvojnom agencijom Žepče, poziva sve žene poduzetnice na savjetovanje koje će se održati u sali Općinskog vijeća Žepče 04.ožujka 2020.godine s početkom u 11:00 sati, u okviru kojeg će predstaviti projekt „Osnažene žene za snažne zajednice/Podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništva žena u FBiH“, financiranog od strane Gender centra FBiH iz sredstava FIGAP II Programa.

Savjetovanja se organiziraju kako bi se identificirale specifične potrebe lokalne zajednice u oblasti razvoja poduzetništva žena, te predložile i implementirale aktivnosti u skladu s identificiranim potrebama, a u suradnji s lokalnom upravom.

Prilikom savjetovanja izvršit će se analiza trenutnog stanja u lokalnoj zajednici, te će se istovremeno promovirati pozitivni primjeri – priče žena Općine Žepče ali i drugih mjesta u FBiH. Upoznati ćemo vas i s mogućnostima za unaprjeđenje vašeg poslovanja, rada i života koje nude institucije FBiH, Gender Centar FBiH ali i Udruženje kroz svoje programe i aktivnosti.  

U suradnji s općinskom administracijom, a na osnovu rezultata izrađene Analize i realnim mogućnostima izabranih lokalnih uprava, uspostavit će se Klubovi za podršku poduzetništva žena. Tako će se osigurati sistemska podrška razvoju poduzetništva žena, koja će se ogledati u stručnoj podršci i obrazovanju, što će osigurati stabilan rast broja poduzetnica i rast poslovnih subjekata koje one pokreću i vode.

Page 12 of 102