Obavijest o mogućnosti podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu branitelja do 57 godina života

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obavještavaju se građani Općine Žepče da je Ministarstvo za  braniteljska pitanja ZDŽ u sklopu donesene Uredbe o novčanoj ezistencijalnoj naknadi za demobilizirane branitelje do 57 godina života, otvorilo mogućnost za  podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na egzistencijalnu novčanu naknadu.

Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, mole se svi branitelji koji ispunjavaju uvjete i planiraju podnijeti zahtjev da poštuju propisane mjere Federalnog i Županijskog stožera. Zahtjev za ostvarivanje prava će se moći podnositi do daljnjega.

Pravo na dodjelu novčane egzistencijalne naknade prema donesenoj UREDBI može ostvariti razvojačeni branitelj koji:

    a) nema navršenu dob od 57 godina života;
    b) ima prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona u trajanju od najmanje dvije godine u kontinuitetu, osim povratnika u Republiku Srpsku;
    c) je u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveo najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci ako je u Oružane snage pristupio kao maloljetno lice ili šest mjeseci po punoljetstvu;
    d) je kao nezaposlena osoba na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje u periodu od najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava; ili ima utvrđenu nesposobnost za rad i privređivanje; ili je korisnik mirovine u iznosu od 50% minimalne mirovine isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za prosinac 2019.godine (185,88 KM) ili nižem;
    e) ima utvrđena ukupna primanja zajedničkog kućanstva koja ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu za 2019. godinu.

Prihodom zajedničkog domaćinstva, u smislu odredbe stava (1) točka e) , ne smatraju se: novčana egzistencijalna naknada ostvarena po Federalnom zakonu ili ovoj Uredbi, novčane naknade po osnovu prava osoba s invaliditetom, dodatak na djecu, stipendije, krediti učenika i studenata, alimentacija i jednokratne pomoći.

Odredba iz stavka 1) točka e) ne primjenjuje se u slučaju ako supružnik podnositelja zahtjeva za novčanu egzistencijalnu naknadu također ima status razvojačenog branitelja iz stava 1. točka c) ovog članka.

Zahtjev za novčanu egzistencijalnu naknadu koji je podnio razvojačeni branitelj koji ima status ratnog vojnog invalida utvrđen u skladu s odredbama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), a koji ima period učešća u Oružanim snagama kraći od perioda utvrđenog stavom (1) točka c) ovog članka, bit će uzet u razmatranje kao zahtjev razvojačenog branitelja koji ima period učešća u Oružanim snagama od 24 mjeseca.

 

Potrebna dokumentacija:

    popunjen zahtjev
    preslika osobne karte podnositelja zahtjeva (potrebna ovjera preslika osobne karte na šalteru 2. protokola Općine)
    uvjerenje MUP-a o kretanju (kao dokaz o prebivalištu), –(CIPS Žepče)
    uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama izdano od nadležne Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne evidencije (VFMB-3a),- (nije potrebno predati-pribavit će organ po službenoj dužnosti)
    rješenje o osobnoj invalidnini (za osobe sa statusom RVI), (nije potrebno predati, pribavit će organ po službenoj dužnosti) –potrebno naglasiti da se radi o osobi koja je RVI prilikom predaje zahtjeva radi upisa podataka.
    uvjerenje službe za zapošljavanje da je podnositelj zahtjeva na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva i da ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.- (Biro rada Žepče) (Podnositelji zahtjeva kojima je utvrđena nesposobnost za rad i privređivanje dostavljaju rješenje nadležnog organa o utvrđenoj nesposobnosti. Korisnici mirovine dostavljaju rješenje o mirovni – (domaćoj i inozemnoj),
    izjava o članovima obiteljskog domaćinstva,- (kućna lista) Info pult općine Žepče
    uvjerenje o bračnom stanju (ako nema drugih članova obiteljskog domaćinstva),-(nadležni Matični ured općine po mjestu rođenja)
    uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva, (Biro rada Žepče, potvrda o visini plaće-Poslodavac)
    potvrda banke s brojem tekućeg računa ili kopija tekućeg računa podnositelja zahtjeva. (Banka)

 

Zahtjev za ostvarivanje prava možete preuzeti u privitku :

 

Zahtjev za ostvarivanje prava H

Zahtjev za ostvarivanje prava B

 

 

ARMANI TRADE ŽEPČE: Priopćenje za kupce

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ispred kompanije Armani Trade d.o.o.Žepče dobili smo priopćenje za kupce koje prenosimo u cijelosti:

 

Poštovani kupci,
shodno raznim špekulacijama koje se pojavljuju u javnosti, a odnose se našeg uposlenika gospodina Mirka Lučića da je pozitivan na coronavirusa imamo potrebu da javno negiramo neistine koje se iznose u javnosti. Gospodin Lučić je nastanjen u naselju Vinište gdje je nedavno potvrđen pacijent koji je pozitivan na coronavirus. Gospodin Lučić nije imao nikakav kontakt sa zaraženom osobom, ali uz suglasnost s Upravom naše kompanije zbog prirode njegovog posla odlučio je da će 15 dana biti u kućnoj izolaciji zbog sklonosti sredine u kojoj živimo da se bavi špekulacijama i iznošenjem neistina bez prethodne provjere navoda. Gospodin Lučić i njegova obitelj su dobro i nemaju nikakve simptome, te se poslije isteka 15 dana vraća na posao. Molimo javnost da ne širi neistine jer time prvenstveno šteti obitelji Lučić i našoj kompaniji koja zapošljava 120 uposlenika. Sada kada se čitav svijet nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji potrebno je da budemo odgovorni kao zajednica. Širenje panike i neistina u javnosti se smatra krivičnim djelom po zakonu FBiH. Naša kompanija je od samog početka preuzela sve mjere prevencije koje je struka naložila. Također svi naši uposlenici kojima su članovi obitelji se vratili iz zemalja EU u vrijeme širenja pandemije prethodno najavili Upravi naše kompanije taj povratak, te smo zajedno sa tim uposlenicima poduzeli mjere prevencije.

Uprava Armani Trade d.o.o.

U utorak bez struje naselja Mlin, Komšići, Cerije i Čusto Brdo

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

JP Elektroprivreda „HZ-HB“d.d. Mostar, DP Centar poslovnica „Elektro - Novi Šeher“


Obavještava potrošače električne energije da će u utorak,  21.04.2020.god, radi radova na elektroenergetskom postrojenju DV 10 kV Liješnica - Bradići, biti isključena struja na:
 TS Mlin, TS Komšići i TS Cerije, od 09,00 do 09, 30 i od 12,00 do 12, 30 sati.
 
Isti dan struja će biti isključena i na TS Čusto Brdo – Luke od 09,00 do 12,30 sati.
 
Isti dan struja će biti isključena i na TS Čusto Brdo od 09,00 do 15,00 sati

Potrošači,
za sva naknadna obavještenja izvolite se obratiti dežurnoj službi u poslovnici Elektro Novi Šeher na telefon broj 032/890 013.

Završena grejna sezona u Žepču

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Povodom završetka grejne sezone JP Komunalno Žepče uputilo je korisnicima obavijest koju prenosimo u cijelosti:


"Poštovani korisnici usluga Centralnog grijanja,

obavještavamo Vas da se danas 16.04.2020. godine završava sezona grijanja 2019/2020.

Ove godine sezonu grijanja smo produžili za jedan dan, na ime nekoliko kratkih prekida u isporuci grijanja a koje smo imali tijekom grejne sezone.

Ispričavamo se stanarima zgrada "Žepčanke" zbog problema u isporuci toplotne energije koje smo imali početkom grejne sezone a koji su uzeti u obzir prilikom obračuna grijanja za 10. i 11. mjesec 2019. god.

Također ovom prilikom obavještavamo korisnike centralnog grijanja, da će voda biti ispuštena iz instalacija centralnog grijanja u periodu od 01.08.2020. do 01.09.2020. godine.

Molimo sve korisnike centralnog grijanja koji planiraju izvoditi radove na vlastitim instalacijama grijanja, kao i na zajedničkim instalacijama zgrada, da to urade u navedenom periodu jer će nakon toga instalacije biti napunjene i pod tlakom te neće biti moguće izvoditi bilo kakve radove na istim.

Molimo sve naše korisnike koji nisu izmirili svoje obveze za sezonu grijanja da to odmah učine, kako bi mogli izvršiti naše obveze prema dobavljaču uglja. Napominjemo da će oni koji svoje obveze ne budu izvršavali na vrijeme, biti utuženi", kaže se u obavijesti iz JP Komunalno Žepče.

Dom "MINISTRO" Žepče: Priopćenje za javnost

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ispred doma MINISTRO Žepče dobili smo priopćenje koje prenosimo u cijelosti


"Veliki broj medija je prenio informacije o dešavanjima unutar naše Ustanove, a koji su vezani za našu štićenicu kojoj je potvrđeno prisustvo coronavirusa u utorak 14.04.2020. godine.

Želimo upoznati javnost da je naša Ustanova zatvorena za posjete i izlaske štićenika od 11.03.2020. godine, te od tog dana provodimo sve mjere prevencije koje je struka preporučila i naložila da se provedu.

Pravovremenom reakcijom štićenica je izolirana i nalazi se u KBZ Zenica, te prema informacijama koje dobivamo svakodnevno njeno stanje je stabilno.

Pored testiranja navedene štićenice testirali smo još 3 štićenice, 22 uposlenika i 1 vanjskog suradnika, te svi novotestirani su negativni na prisustvo coronavirusa.

Ostalih 28 štićenika je stabilno i ne pokazuje nikakve simptome koji bi ukazivali na prisustvo coronavirusa. Prema preporukama struke provodimo daljnje mjere, te molimo javnost da se ne bavi stigmatizacijom oboljelih i špekulacijama koje nanose štetu Ustanovi i obitelji štićenika.

Ovim putem se želimo zahvaliti JU Dom Zdravlja sa stacionarom Žepče, na čelu sa dr. ANA Zlovečera-Jukić na profesionalnom pristupu u pogledu zaštite lokalne zajednice".

Uprava Dom „MINISTRO“ Žepče

 

ZDK: Zabrana spaljivanja korova i niskog raslinja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Iz Stožera Civilne zaštite ZDK dobili smo obavijest o zabrani spaljivanja korova i niskog raslinja tijekom mjeseca travnja. Informaciju prenosimo u cijelosti:

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine Federacije BiH, broj 39/03, 22/06 i 43/10) i Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine broj: 408/2020 od 16.03.2020.godine, Kantonalni štab civilne zaštite na 10.vanrednoj sjednici održanoj dana 07.04.2020.godine, donosi Naredbu

  1. Strogo se zabranjuje svim pravnim i fizičkim licima spaljivanje korova i niskog rastinja, u toku čišćenja poljoprivrednih površina, na području Zeničko-dobojskog kantona.
  2. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.
  3. Ova naredba stupa na snagu od 98.04.2020.godine od 06:00 sati i traje do 30.04.2020.godine do 24:00 sati.

Page 12 of 110