Nastavak pomoći građanima BiH koji su nastradali u poplavama 2014. godine: Preliminarne liste korisnika/ca pomoći

PRELIMINARNE LISTE KORISNIKA/CA POMOĆI
Ovim putem vas obavještavamo da su objavljene preliminarne liste korisnika/ca pomoći u okviru projekta koji financira Europska unija za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine. Preliminarne liste odnose se na domaćinstva koja su aplicirala na Javni poziv za odabir korisnika/ca pomoći koji je objavljen u sklopu druge faze Programa stambenog zbrinjavanja. Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 9. listopada do 9. studenog 2017. godine, prijavilo se 3.950 domaćinstava.

Opširnije...

Natječaj Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za dodjelu stipendija studentima I i II ciklusa studija za akademsku 2017/18. godinu

Na osnovu Zaključka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, broj: 02-14-3413/18 od 26.02.2018. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

Opširnije...

Stranica 12 od 57