Krivaja Zavidovići

 • Oglašena prodaja imovine IP Krivaja

   

  Općinski sud u Zenici i stečajni upravnik oglasili su prodaju imovine IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju. Prodaja će se održati 28.12.2018. godine u 13,00 sati u Upravnoj zgradi “Vila”, Radnička bb, Zavidovići.

  Kako je navedeno u pozivu predmet prodaje su nekretnine stečajnog dužnika, odnosno zemljište, poslovna zgrada, pilana, kamena kuća… Nekretnina se prodaja bez pokretnina, s rokom predaje nakon isteka roka od 60 dana od dana prodaje.

  Pravo učešća u nadmetanju imaju sva domaća i inozemna pravna lica. Imovina se prodaje po principu „Viđeno-kupljeno“.

  Očekuje se da će se kao jedan od mogućih kupaca pojaviti i Koteks koji je prošle godine u Krivajinom pogonu “Stoličara” pokrenuo proizvodnju.

  U pozivu je navedeno ako se Koteks pojavi kao kupac da će imati prednost kod kupovine u odnosu na sve druge sudionike pod jednakim uvjetima pošto je u cijenu uračunata i renta objekta “Koteks”.

  Izvor: www.akta.ba

 • Vlada ZDŽ odobrila 100.000 KM pomoći za radnike IP Krivaja Zavidovići

  Delegacija Vlade ZDŽ koju je predvodio premijer Miralem Galijašević u utorak 14. kolovoza u sjedištu općine Zavidovići sastanak s predstavnicima bivših radnika Industrijskog poduzeća "Krivaja".