Razvojna agencija Žepče

 • 5. Gospodarski forum općine Žepče i otvaranje Centra poslovnih kompetencija


  5. Gospodarski forum općine Žepče održati će se u četvrtak, 11.10.2018. godine s početkom u 12:00 sati, u Restoranu California Žepče u organizaciji Razvojne agencije Žepče a uz pokroviteljstvo općine Žepče.

   


  Ovom forumu općine Žepče prethoditi će svečanost otvaranja Centra poslovnih kompetencija Žepče, uspostavljenog u okviru projekta "Unapređenje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža" - competenceNET.
  Projekt competenceNET je financiran u sklopu prvog poziva Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Osnivač je Razvojna agencija Žepče.


  Tema ovogodišnjeg 5. Gospodarskog foruma je „ Znanje bez granica“ i bavit će se pitanjima prijenosa znanja iz dijaspore u svrhu ekonomskog razvoja, pitanjima uloge centara za kompetencije u razvoju gospodarstva i procesu pametne specijalizacije, potrebi reforme srednjeg obrazovanja u skladu s tržištem rada, a bit će prezentirani i primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i Srbije u oblasti obrazovanja kadrova za potrebe gospodarstva.

  Na ove teme razgovarat će eminentni stručnjaci u oblastima formalnog i neformalnog obrazovanja kao i predstavnici međunarodnih, regionalnih i domaćih razvojnih institucija, obrazovnih ustanova, znanstveno- naučnih institucija, javnog i privatnog sektora , predstavnici dijaspore BiH. Očekujem se odziv oko 150 sudionika.


  Istog dana, s početkom u 9:00 sati, upriličit će se svečano otvaranje Centra za poslovne kompetencije Žepče koji je uspostavljen u sklopu projekta „Unapređenje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“ – competenceNET, a financiran u sklopu Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.


  Projekt competenceNET implementira Razvojna agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera s partnerima Općina Stari Jankovci (RH), Unija poslodavaca Crne Gore (MNE) i Općina Tovarnik (RH). Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

 • Počinje implementacija projekta „Rast zajedno sa dijasporom“ u Žepču

  Općina Žepče je počela s implementacijom aktivnosti „Rast zajedno sa dijasporom“ koji je odobren u sklopu projekta “Dijaspora za razvoj (D4D)”, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s UNDP BiH i IOM BiH. Implementaciju ovih aktivnosti provodi Razvojna agencija Žepče u suradnji s općinskim službama.

  Projekt doprinosi uspješnoj realizaciji prioritetnih razvojnih projekata u suradnji s dijasporom, stavljajući potencijal dijaspore u funkciju lokalnog razvoja u svrhu doprinosa boljem kvalitetu života u općini Žepče. Ciljevi projekta su pokrenuti prijenos znanja i vještina iz dijaspore u cilju otvaranja novih radnih mjesta, i uspostaviti održive mehanizme poslovne suradnje dijaspore s lokalnim poduzetnicima kao i uvesti nove javne usluge za potrebe dijaspore.

  Očekivani rezultati predviđaju razvijanje javne usluge e –matičar i e- poslovni asistent koje će olakšati i unaprijediti komunikaciju i rad s dijasporom unutar općinske administracije koja će biti osposobljena za pružanje ovih usluga, kao i provođenje procesa mapiranja žepačke dijaspore u uskoj suradnji s predstavnicima mjesnih zajednica općine Žepče kako bi se osigurao pregled društveno ekonomskog profila dijaspore iz općine Žepče i njen mogući utjecaj za razvoj lokalne zajednice.

  U okviru projekta provest će se stručna obuka za 10 nezaposlenih osoba i zapošljavanje 6 najboljih polaznika za potrebe poduzeća „Maric projekti“ d.o.o. Žepče koje posluje u sektoru metaloprerade i predstavnik je dijaspore.

  Kao završni događaj planirano je održavanje Investiciono-poslovne konferencije kojom se namjerava uspostaviti kontinuirana poveznica između privatnog sektora koji dolazi iz dijaspore i domaćih poduzetnika, kao i veće prisustvo predstavnika dijaspore u procesima lokalnog ekonomskog razvoja. U okviru projekta bit će pripremljen Kalendar programa manifestacija koje su namijenjene dijaspori, a održavaju se tijekom godine u mjesnim zajednicama općine Žepče.

  Općina Žepče jedna je od partnerskih jedinica lokalne samouprave kojima se u okviru projekta Dijaspora za razvoj omogućava da provedu lokalne inicijative koje su definirane Strategijom integriranog lokalnog razvoja. Ukupan iznos projekta je 63.200,00 KM.

  Projekt Općine Žepče „Rast zajedno sa dijasporom“ je jedan od projekata odabranih za financiranje u cilju upotrebe potencijala dijaspore za lokalni socio-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.