Javna ustanova"Centar za kulturu" Zavidovići u okviru projekta "Škola glume" po treći puta organizira Glumački kamp- Kamenica 2021. u trajanju od tri dana na prostoru izletišta kamenica udaljenom 16 kilometara od Zavidovića.

Sve je zamišljeno    kao cjelodnevne   okupacione radionice  iz oblasti   glume, a radionice će voditi stručni kadar   iz  oblasti  glume, mr.sc.Miroljub   Mijatović,  glumac i   dramski pedagog i   mr. Mirza Bajramović, glumac.


Ovogodišnji   glumački   kamp će okupiti  mlade osobe iz četiri grada, i to iz  Kaknja,  Zen ice, Žepča  i  Zavidovića.


Ciljevi  dramskog kampu   su afirmacija   pozorišnog  stvaralaštva   za mlade,   stvaranje uvjeta  za međusobno  upoznavanje  i  suradnju mladih pozorišnih  stvaralaca  (institucija   i   pojedinaca), razvoj kulturnih navika  kod mladih,  doprinos razvoju omladinske pozorišne  publike, afirmacija  Pozorišta  kao važnog   kulturnog  mjesta za edukaciju   i   vaspitanje mladih, kaže se u priopćenju organizatora.