Ponedjeljak, Srpanj 23, 2018

Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Udruženje „Plavi krug“ u Žepču uspješno realiziralo akciju besplatnog mjerenja šećera u krvi

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, u saradnji sa Savezom udruženja dijabetičara u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) danas na području kantona organizuje promotivne akcije besplatnog mjerenje šećera u krvi, povodom Svjetskog dana dijabetesa.

U svih dvanaest gradova ZDK-a, pored besplatnog mjerenja šećera u krvi, građani će moći dobiti i stručne savjete o zaštiti zdravlja.

Udruženje "Plavi krug" u Žepču je upriličio besplatno mjerenje šećera u krvi u Gradskoj kavani, gdje su, uglavnom, zadovoljni odzivom građana. Najveći odziv bio je kod nešto starije populacije, gdje je u pitanju dijabetes tipa 2.

Udruženje "Plavi krug" u Žepču trenutno broji oko 100 članova, od kojih je 10 maloljetnika i 10 članova mlađe populacije, koji su na insulinu. Brojni su problemi s kojima se ovo Udruženje susreće kroz svoje djelovanje. Najveći problem jeste nedostatak trakica, za koje se sva udruženja na nivou cijele BiH doslovno moraju boriti. Pored toga, žepačko Udruženje se bori i da dobije zvanične prostorije, u sklopu kojih bi mogli djelovati i svakodnevno sarađivati sa svim svojim članovima, kao i organizovati predavanja i edukacije na kojima bi se govorilo o ovoj opakoj bolesti.

Nerijetke su situacije u kojima su dijabetičari izloženi jednoj vrsti diskriminacije posebno prilikom zapošljavanja, gdje se ova populacija stavlja u položaj "građana drugug reda", ističe članica Udruženja "Plavi krug" Žepče Anita Markanović. Navode i primjer jednog poslodavca koji nije bio zainteresiran uposliti mladog čovjeka, dijabetičara, zbog "vremena koje bi utrošio dok se bode", kažu u Udruženju. Zbog toga, vrlo često, mladi ljudi i sakrivaju informaciju da boluju od dijabetesa, što je opasno po njih same.

O dijabetesu se treba i mora govoriti, jer to je sve raširenija bolest današnjice. Najčešći "okidač" ove bolesti je stres kojem je u današnjem vremenu izložena većina populacije. Posebno je bitno govoriti o djeci dijabetičarima i isticati, a ne sakrivati njihovo oboljenje, da bi u slučaju hitne intervencije u toku nastave ili drugih aktivnosti, okolina mogla adekvatno reagovati i pomoći.

"Apelujemo na nadležne općinske organe da iznađu načina i obezbijede nam barem mali prostor u kojem bismo djelovali kao Udruženje i na taj način bili desna ruka svim našim članovima", zaključuju u Udruženju "Plavi krug" Žepče.

D.S