Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Općinsko vijeće Žepče: Usvojen nacrt Proračuna u iznosu višem od 8,5 milijuna KM

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Jučer je u kino dvorani Doma kulture održana druga redovna sjednica OV Žepče u novom sazivu. Sjednici su prisustvovala 24 vijećnika,  a na Dnevnom redu se našlo 19 tačaka.  Prije usvajanja Dnevnog reda, dr. Ana Zlovečera - Jukić je izvijestila prisutne od trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području naše općine, za koju je istakla da nije alarmantna, ali i pozvala na oprez i pridržavanje mjera. Također, ovom prilikom, dr. Zlovečera - Jukić je istaknula i važnost cijepljenja, koje će uskoro uslijediti i u našoj zemlji.

Predsjedavajući OV Žepče Edin Šišić, za Radio Žepče napravio je kratak rezime sjednice:

„Prije nego smo krenuli s Dnevnim redom, imali smo par dobrih inicijativa od strane vijećnika ispred kluba SDA koji su predložili da se u ovogodišnji Budžet, za 2021. Godinu uvrsti stavka za poticaj rađanja djece. Do sada je naša općina imala Odluku za poticaj na rađanje djece sa 3, 4 ili više poroda, međutim, Klub vijećnika SDA je predložio da se tretiraju sva novorođena djeca na području općine Žepče. Inicijativa je predložena na način, da se pored trenutnih 30.000 KM koliko općina izdvaja, uvrsti još 20.000 KM. Klub vijećnika HDZ također je dao prijedlog da se pomogne višečlanim porodicama sa troje ili više djece koja pohađaju školu, na način da im se omogući jednokratna pomoć u vrijeme početka školske godine. I ova inicijativa bi u Budžetu općine Žepče iznosila oko 20.000 KM.

Nakon toga je usvojen Dnevni red. Prva tačka odnosila se na Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period od 01.08. - 31.12.2020.godine. Bitno je napomenuti da su se u tom periodu održavali i Lokalni izbori i da su održane 3 sjednice OV-a u to vrijeme. Izvješće o radu usvojeno je sa 21 glas ZA i 3 protiv.

Druga tačka Dnevnog reda, Program rada OV Žepče za 2021. Godinu, usvojena je jednoglasno uz određene sugestije.

Treća, možda i najvažnija tačka Dnevnog reda ove sjednice je najvažniji dokument za svaku lokalnu zajednicu, pa tako i općinu Žepče, a to je Nacrt Budžeta općine Žepče za 2021.godinu. Nacrt predviđa iznos od 8 miliona i 690 hiljada KM, te je pohvaljen od strane većine vijećnika.

Informacija o stanju bezbijednosti za proteklu godinu našla se kao peta tačka Dnevnog reda. Ovaj izvještaj nije u nadležnosti OV da ga usvaja, nego da ga prima k znanju. Načelnik PU Žepče Vinko Grlić je iznio činjenično stanje i s obzirom na sve navedeno, mogli smo konstatovati da je stanje bezbijednosti na području općine povoljno i zadovoljavajuće.

I preostale tačke Dnevnog reda su usvojene, a odnosile su se na: Informacija o stanju evidentirane nezaposlenosti 2020.godine, Izvješće o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Žepče za proteklu godinu, Izvješće komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, Raspisivanje Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Općinske izborne komisije Žepče, Prijedog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinske čestice radi oblikovanja građevinske parcele, kao i Prijedlozi Odluka o pristupanju parcijalnih izmjena Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevima građana“, kazao je za radio Žepče predsjedavajući OV Žepče Edin Šišić.