Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usuglašenosti za proizvode zaštićene oznakom porijekla, geografskog porijekla i garantiranog tradicionalnog specijaliteta.

Donošenjem ove odluke omogućava se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu ispunjavanja uvjeta iz člana 42. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, kao tijelo za ocjenjivanje usuglašenosti ovlašćuje se „Organska kontrola d.o.o. Sarajevo.“

Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje usuglašenosti stalno je otvoren na web-stranici Agencije za sigurnost hrane www.fsa.gov.ba.

Po prijavi na Javni poziv jednog ili više tijela za ocjenjivanje usuglašenosti, a na osnovu ispunjavanja uvjeta iz člana 42. Pravilnika, Agencija  će pripremiti i Vijeću ministara BiH dostaviti dopunu ove odluke.

Ovom odlukom preuzimaju se odredbe dva člana Uredbe Komisije (EU)  u vezi sa sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Izvor: Akta.ba