Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Općina Žepče: Lista raspodjele sredstava po „Javnom pozivu organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama i sportskim klubovima“ za 2020. godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Članak 1.

 

Na temelju Javnog poziva udrugama, fondacijama iz oblasti kulture i sportskim klubovima broj: 01/1-04-92/20 Od 31.01.2020. godine, zatim na temelju Zapisnika Povjerenstva s otvaranja aplikacija po Javnom pozivu i ocjenjivanju aplikacija formiranog po Rješenju broj 01/1-04-92/20 Od 01.02.2020.godine, a koje je provelo postupak dana 15.03.2019.godine, dodjeljujem sredstva za udruge iz oblasti kulture kako slijedi:

 

R.br.                                          NAZIV UDRUGE IZNOS U KM
1 BZK „PREPOROD“ ŽEPČE

2.400

2 KUD „ILHAMIJA“                   750
3 CEDRA ŽEPČE                   150
4 UDRUŽENJE SPEKAR ŽEPČE                1.200
5 SREDIŠTE ZA MLADEŽ PUTOKAZI                   480
6 AUTO-MOTO KLUB „UNITED“ ŽEPČE                   900
7 LOVAČKO DRUŠTVO „JELEČ“                1.200
8 LOVAČKA ORGANIZACIJA „ORLOVIK“                1.200
9 HKDU „NAŠI KORIJENI“                2.400
10 HKDU OGNJIŠTA                2.400
11 MOTO KLUB SKITNICE GLOBARICA                   450
12 UDUŽENJE PENZIONERA I UMIROVLJENIKA                2.100
13 UDRUŽENJE ŽENA BEGOV HAN                   600
14 HKDU „NAŠA BAŠTINA“ GLOBARICA                1.500
15 UDRUGA ZA ODRŽIV RAZVOJ „UZOR“                   750
16 KUD SLOVO O ŽEPČU ŽEPČE                2.500
17 UDRUGA DJEČIJI OSMJEH                1.000
18 UDRUŽENJE ŽENA PRVA                   700
19 NAPREDAK                   800
UKUPNO               23.480 KM

 

  

Članak 2.

 

Sredstva se prenose sa  Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”–transferi za kulturne manifestacije i transferi udrugama građana, isključivo na transakcijske račune udruga.

 

Članak 3.

 

Dodjeljujem sredstva za udruge iz oblasti sporta kako slijedi :

 

R.br. NAZIV UDRUGE/SPORTSKOG KLUBA IZNOS U KM
1 ŽOK „ŽEPČE“ 5.600
2 KINOLOŠKI KLUB TORNJAK    900
3 KK ORLOVIK ŽEPČE 5.600
4 KK ŽEPČE 1.000
5 TENISKI KLUB T ŽEPČE     560
6 ŠKOLA SPORTA INTERNACIONAL     900
7 STOLNOTENISKI KLUB „ŽEPČE“ 1.400
8 KAJAK KANU KLUB 550 ŽEPČE 2.200
9 NOGOMETNI KLUB ŽEPČE 14.000
10 SPORTSKI SAVEZ OPĆINE ŽEPČE 2.800
11 SPORTSKO DRUŠTVO „RAKETA“    700
12 ŠAHOVSKI KLUB „ŽEPČE“ 1.400
13 BBK „PEDALA“    900
14 SR „BOSNA“ 1.400
15 RUKOMETNI KLUB „ŽEPČE“ 14.000
16 KARATE KLUB VIKTORIJA 3.000
17 NK „DON BOSCO ŽEPČE“ 3.100
18 UDRUGA PEDAGOGA TZK ŽEPČE 1.750
19 ODBOJKAŠKI KLUB MLADOST 3.850
20 PLANINARSKO DRUŠTVO VIS 1.400
21 XXXL GYM 1.050
22 STRELJAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM    825
23 DŽUDO KLUB MAHNJAČA ŽEPČE    825
24 KARATE KLUB IPON    700
25 MALONOGOMETNI KLUB „ŽEPČE“ ŽEPČE 1.320
26 UDRUŽENJE MLADIH BOSANSKA VIZIJA    560
UKUPNO 71.740 KM

 


Članak 4.

 

Sredstva se prenose s Tekućih transfera (grantova), ”ekonomskog koda 61 4000”, transferi za sport, isključivo na transakcijske račune udruga.

 

Članak 5.

 

Bodovanje projekata se vrši po LOD metodologiji s dodatkom:

   

Sportski klubovi i udruge koje nisu dostavile pravdanje o utrošku sredstava odbija se 30% od iznosa dodijeljenog prošle godine.
   

Sportski klubovi i udruge koje imaju djelomično pravdanje o utrošku sredstava odbija se 10% od iznosa dodijeljenog prošle godine.
   

Sportskim klubovima koji nisu kandidirali sportaša za sportaša godine odbija se 15% od iznosa dodijeljenog prošle godine
     

Članak 5.

 

Zbog novonastale situacije s COVID-19 te zbog izostanka natjecanja i zabrana javnih okupljanja svim sportskim klubovima se iznos umanjuje za 30% od iznosa dodijeljenog prošle godine a svim udrugama za 40% od iznosa dodijeljenog prošle godine.

 
Članak 6.

 

Općinski načelnik zadržava pravo da smanji ili povećava iznos dodijeljenih sredstava sukladno punjenju općinskog Proračuna.

Članak 7.

 

 Za realiziranje Odluke se zadužuje Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče.