Na sjednici se razgovaralo o nacrtu dokumenta Program kapitalnih ulaganja općine Žepče 2015. - 2019. te o Gospodarskom forumu koji općina Žepče i Razvojna agencija Žepče organiziraju po drugi put.

Direktorica RAŽ-a Branka Janko, predstavila je nacrt dokumenta PKI, upoznala prisutne o metodologiji izrade dokumenta te o aktivnostima Koordinacionog tima za izradu PKI 2015. - 2019. u proteklom periodu. Razgovarano je o usvojenim kriterijima za odabir projekata, a koji su uvažili zastupljenost privatne inicijative kroz predlaganje projekata u PKI općine Žepče za period 2015.- 2019. godine.

Zaključeno je da će se, prilikom godišnjeg ažuriranja PKI, više animirati privatni sektor za predlaganje projekata kao i prijedloga za javno-privatno partnerstvo kada su u pitanju infrastrukturni projekti koji imaju opće društveni značaj. Sa LEF-a će biti upućena preporuka-mišljenja o dokumentu PKI 2015. - 2019. godine koja će biti upućena prema Općinskom vijeću Žepče.

Direktorica Branka Janko informirala je članove o dosadašnjim aktivnostima na pripremi 2. Gospodarskog foruma Žepče 2015. koji će okupiti mala i srednja poduzeća iz sektora metal-drvo-tekstil-građevina – poljoprivreda, a koja dolaze iz BIH, Hrvatske, Srbije, Češke. Kompanije iz Žepča će biti domaćini B2B poslovnih susreta koji će se organizirati unutar 2. Gospodarskog foruma.

 

Članovi LEF-a iz privatnog sektora prihvatili su da budu nositelji aktivnosti oko animiranja domaćih kompanija koju će zajedno sa RAŽ-om sprovesti do 15.10.2015. godine kada se održava 2. Gospodarski forum Žepče 2015. godine.

RAŽ