Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Žepče: Održan seminar za prosvjetu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

U Srednjoj mješovitoj školi „Žepče“  je 10. i 11. siječnja 2019. godine u organizaciji savjetnika za stručno-pedagoški nadzor održan seminar za prosvjetne djelatnike osnovnih i srednjih škola  sa područja općine  Žepče. Aktualna i zanimljiva tema „Primjena suvremene tehnologije u nastavi“ je imala za cilj pomoći prosvjetnim djelatnicima da u nastavi sve više koriste suvremena nastavna sredstva i pomagala, kao što su laptop i projektor.U prvom dijelu seminara se govorilo općenito o prednostima korištenja digitalnih materijala u nastavi, dok se u drugom dijelu ponudilo te  digitalne materijale za pojedine predmete, kao što su matematika, strani jezik, povijest, likovna kultura.

„Budući da živimo u računalnom vremenu, potrebno je i nastavu prilagoditi tome. Našim učenicima će danas sigurno biti zanimljivija neka tema urađena u obliku PPT prezentacije,  u koju možemo uvrstiti i mnogo slika, od klasičnog predavanja samo sa pločom i kredom. Odlično organiziran seminar i kvalitetno  predavanje profesora informatike Roberta Vrbića i   Sanele Mujić će sigurno pomoći prosvjetnim djelatnicima s područja Općine Žepče u njihovom  budućem radu.“ – poručuju iz stručno pedagoškog nadzora.