U organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije u subotu, 22. lipnja, u župi Sv. Ante Padovanskog u Žepču, u suradnji sa žepačkim dekanom i domaćinom, preč. Predragom Stojčevićem započeo je novi ciklus stručnih seminara za roditelje/staratelje djece predškolskog uzrasta.

Tema seminara bila je Mogu li biti bolji roditelj?, a među sudionicima su bili roditelji djece predškolskog i školskog uzrasta, kao i odgojiteljice uposlene u župnom vrtiću. Uz roditelje, u programu su sudjelovali župnik vlč. Stojčević i kapelan vlč. David Trujillo.

Predavanja i radionicu održao je stručni tim ureda: dr. sc. Sanda D. Smoljo (psihologinja i psihoterapeutkinja) i Emanuela Buzuk, (pedagoginja).

Seminar je započeo radionicom u okviru koje su se sudionici upoznali i predstavili uz metodu fotogovora. Na vrlo lijep i osoban način sudionici su sami potaknuli određene roditeljske tematike, dali osobni osvrt na bračnu i roditeljsku ulogu te diljenjem iskustava na temu roditeljstva dali svojevrstan uvod u prvo predavanje koje je održala dr. Smoljo.

Dr. Smoljo govorila je o važnosti komunikacije u braku, s posebnim naglaskom kako i na koji način bračna komunikacija ima utjecaj na dijete, odnosno kako loša komunikacija u bračnom odnosu ima svoje reperkusije na odgojnu dinamiku. Potom je uslijedio prikaz razvojnih stadija do pete godine života, uz određene naznake kritičnih i optimalnih ključnih točki u razvoju psihosocijalnih i motoričkih sposobnosti.Nakon kratke pauze, uslijedilo je predavanje prof. Buzuk koja je govorila je o odgovornosti u odgojnom procesu, o krivim i pravim konceptima ljubavi između majke i djeteta. Posebnu pažnju posvetila je stilovima roditeljstva.


Nakon seminara roditelji su izrazili želju i potrebu za daljnjom edukacijom, susretima i radionicama, te je dogovoreno da će sljedeći seminar za roditelje djece školskog uzrasta u Žepačkom dekanatu biti u rujnu 2019.