Općinski načelnik Mato Zovko i direktor poduzeća „HDI“ d.o.o. Sarajevo Djana Haris su danas, 26.05.2020. godine, potpisali Ugovor o izvođenju radova na utopljavanju školske dvorane OŠ „Žepče” koji uključuje bravarske, stolarske i radove na fasadi.

Ukupna vrijednost radova na utopljavanju dvorane iznosi 43.290,00 KM, a sredstva su osigurana Ugovorom o sufinanciranju projekta između Federalnog ministarstva prostornog uređenja Sarajevo i Općine Žepče.

Općina Žepče je osigurala svu projektno – tehničku dokumentaciju kao i potrebna odobrenja za izvođenje radova, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će poduzeće „PLATO“ d.o.o.Žepče.