Petak, Studeni 22, 2019

Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Skupština ZDK usvojila rebalans budžeta i predloženi nacrt budžeta za narednu godinu

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Poslanici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona su, na današnjoj sjednici, prihvatili najavljeni i predloženi rebalans ovogodišnjeg budžeta, kao i nacrt budžeta za 2017.godinu. Kako je prezentirao kantonalni ministar finansija Andrej Kajić, rebalans budžeta proistekao je zbog promjena u prihodovnoj i rashodovnoj strani, te je ostvarena razlika, u odnosu na planirani budžet,  oko milion i 870 hiljada maraka, što je uzrokovano donacijama i transferima s viših nivoa vlasti, koje će biti usmjerene za socijalna davanja. 

Tokom diskusije o ovoj tački dnevnog reda predsjedavajuća Skupštine, Draženka Subašić, uložila je četiri amandmana na rebalans, koja nisu prihvaćena, iako je namjera četvrtog amandmana bio prijedlog da se dio sredstava preusmjeri za neke ranjive kategorije stanovništva i za obrazovne ustanove. 

Velika rasprava vodila se o nacrtu budžeta za iduću godinu, koji je za parlamantarnu proceduru pripremila Vlada ZDK i koji je zacrtan na oko 296 miliona maraka od čega je 4,8 miliona za pokriće deficita, uz planirano namjensko kreditno zaduženje od oko 30 miliona maraka. Podršku nacrtu budžeta iskazali su klubovi SDA i SBB, čiji su poslanici istakli da se kantonalnoj Vladi mora dati podrška, jer primjenjuje mjere koje trebaju da stabiliziraju prilike u Zeničko-dobojskom kantonu. 

Odgovarajući na neke dijelove diskusija, o nacrtu planiranog budžeta Kantona za 2017.godinu, kantonalni ministar Andrej Kajić istakao je da nema osnova u diskusijama i prozivkama da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona previše kreditno zadužena. Prema njegovim riječima to nije tačno, je ovaj Kanton nije ni blizu zakonskog kreditnog limita, kojeg određuju viši nivoi vlasti, a u ovom slučaju federalni nivo. 

Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2017.godinu i dalje ima prevashodno socijalni karakter, ali su predviđena sredstva za razvoj i kapitalna ulaganja. Jedno je sigurno i sada se zna da neće biti povećanja plaća, koje se finansiraju iz budžeta, iako je u nacrtu za tu namjenu planirano oko milion maraka više nego u ovogodišnjem budžetu.

(Enes Begičević)