Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Analiza rada vatrogasaca u ZDK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Dogovoreno je da direktor KUCZ ZDK organizira sastanak sa Ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, direktoricom Kantonalne uprave za šumarstvo i direktorom „Šumskog privrednog društva“ na kojem bi se precizirale obaveze i zadaci za angažman profesionalnih vatrogasnih jedinica na gašenju šumskih požara. Raspoloživi kapaciteti dobrovoljnih vatrogasnih društava trebaju se koristiti prema planskim dokumentima i potrebama lokalnih zajednica i u tom kontekstu im pomagati u opremanju.

Istaknuto je da je potrebno i dalje raditi na podizanju svijesti građana, kao i obuci građana putem medija, proglasa i na druge načine, u cilju preventivnog djelovanja, zaključci su s ovog sastanka.