Iz Kantonalne bolnice Zenica priopćili su  da je menadžment razmatrao poteškoće u pružanju usluga tijekom mjeseca kolovoza za kada su prema prognozama najavljene visoke dnevne temperature te su izdate preporuke za rad Službi.

Konstatirano  je da uvjeti  za boravak pacijenata u bolesničkim sobama nisu zadovoljavajući do mjere da visoke temperature mogu otežavati liječenje i pružanje zdravstvene njege te je predloženo svim medicinskim odjelima koji imaju ležeće pacijente da prijem na hospitalizaciju reduciraju  na hitne i neophodne indikacije i da se ukoliko je moguće skrati vrijeme hospitalizacije. Kirurški  program se reducira  na hitne i onkološke indikacije, dok će dijagnostika u kabinetima gdje nema uvjeta za rad aparata biti u funkciji do 12 i iza 17 sati.