Petak, Listopad 19, 2018

Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Financiranje projekata iz oblasti šumarstva

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Himzo Smajić i direktor Javnog poduzeća „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići Jasmin Devedžić potpisali su Ugovor za financiranje 14 (četrnaest) projekata iz oblasti šumarstva u iznosu od 280.803,95 KM, a koja su planirana u okviru Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2017. godinu.Od ukupno 20 projekata, koje je JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona “ d.o.o. Zavidovići kandidiralo za financiranje, stručna komisija imenovana za pregled, analizu i odabir projekata je, na osnovu utvrđenih kriterija, i raspoloživih sredstava, izvršila odabir 14 projekata, koji se odnose na poslove rekonstrukcije šuma i šumskog zemljišta, tj. čišćenja i pošumljavanja opožarenih i devastiranih površina, provođenja šumsko-uzgojnih radova i zaštitnih mjera i drugih aktivnosti koje doprinose unapređenju šuma i za krajnji cilj imaju poboljšanje općekorisnih funkcija šuma.