Kantonalni sud u Zenici presudio je u korist Zeničko-dobojskog kantona u upravnom sporu kojeg je pred ovim sudom pokrenuo Grad Zenica. 

Razlog sudske tužbe je sukob nadležnosti oko inspekcijskog nadzora nad uređenjem korita rijeke Bistričak.

Iz Press službe ZDK, navode kako je Odsjek za inspekcije Grada Zenice u dva navrata - početkom lipnja i sredinom srpnja 2018. godine, naložio obustavu radova na izgradnji obaloutvrde u koritu rijeke Bistričak, tvrdeći kako su radovi izvedeni bez pribavljenog rješenja o urbanističkoj suglasnosti i rješenja o odobrenju građenja, koja izdaje nadležna gradska služba.

Nadalje je drugostupanjski kantonalni organ poništio rješenje gradske inspekcije, ustvrdivši tada da je za nadzor ipak nadležna Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona.

Gradsko pravobraniteljstvo Zenica je 5. rujna prošle godine pokrenulo upravni spor, smatrajući da je u drugostupanjskom postupku došlo do bitnih povreda pravila upravnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te pogrešne primjene materijalnog prava.  

Kantonalni sud je rješenjem od 7. ožujka tužbu Gradskog pravobranilteljstva odbacio, bez prava na žalbu.

Podsjećamo, ovo je treći sudski spor koji je Grad Zenica izgubio protiv Zeničko-dobojskog kantona, poslije presude o neustavnosti Odluke o komunalnim i spora oko raspodjele sredstava vodnih naknada.

Za rekonstrukciju dijela puta Nemila-Bistričak i regulaciju dijela korita rijeke Bistričak, Vlada Zeničko-dobojskog kantona prošle godine je osigurala 980.000 KM, u namjeri da trajno sanira posljedice poplava iz 2014. godine i time olakša život oko 17.000 stanovnika Nemilskog sliva, a posebno oko 4.000 žitelja područja Bistričaka.

Vlada ZDK još jednom sa žaljenjem konstatira da su bile očite namjere Gradske uprave Zenica da opstruira ovaj projekt, zbog čega je izgubljeno dragocjeno vrijeme u građevinskoj sezoni i radovi značajno usporeni, kazali su iz Press službe ZDK.